9. februar 2021

Nye overenskomster for de statsansatte på plads

/files/assets/news/ok21-credits.jpg

Aftalen indeholder generelle lønstigninger, lønstigninger for særlige grupper, samt andre forbedringer og samarbejdsprojekter i den kommende overenskomstperiode.

Lørdag den 6. februar blev der indgået aftale om nye overenskomster for de statsansatte for de næste 3 år.
Som sædvanlig består overenskomstforliget af flere forskellige ting: Generelle lønstigninger, lønstigninger for særlige grupper, samt andre forbedringer og samarbejdsprojekter i den kommende overenskomstperiode.

Der er altså tale om en samlet buket, som KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth alt i alt er godt tilfreds med. Formanden hæfter sig dog også ved det, som ikke er med: ”Vi havde gerne set en overenskomstfornyelse, som indeholdt mere fleksibilitet og en opprioritering og nyorientering af arbejdet for et bedre psykisk arbejdsmiljø. Førstnævnte ikke mindst i form af en fritvalgskonto og sidstnævnte i form af, at der skal være større fokus på arbejdsmiljøarbejdet helt ude på arbejdspladserne. Områder, hvor det offentligt faktisk kan tage ved lære af det private. Selvom det ikke skal stå i vejen for et samlet tilfredsstillende resultat, så synes jeg, at det både er ærgerligt for de statsansatte og de statslige arbejdspladser, at det ikke lykkedes at komme igennem med dette.”

Hovedpunkterne i overenskomstfornyelsen er:
• Aftalte lønstigninger på 4,42 %, som, hvis reguleringsordningen udmønter som skønnet, stiger til 5,05 %
• Særlige lønstigninger til blandt andet korrespondenter, bachelorer og lektorer
• Styrket seniorindsats – herunder ikke mindst en seniorbonus, som den enkelte kan veksle til op til to fridage (seniordage) pr. år eller pension
• Statens Kompetencefond videreføres, så der også i den kommende overenskomstperiode kan søges midler til individuel kompetenceudvikling
• Fokus på bedre introforløb for nyuddannede akademikere
• Løn under sorgorlov – det vil sige hvis et barn er dødfødt, dør inden det fyldte 18. år eller et barn bortadopteres inden den 32. uge efter fødsel

Mens der således er sat punktum for de statslige forhandlinger, fortsætter forhandlingerne i kommuner og regioner. De forventes afsluttet inden udgangen af februar således, at det samlede resultat kan udsendes til urafstemning i løbet af marts.

Du kan løbende følge med i nyheder om overenskomstforhandlingerne her.

Alle KS’ere i staten har fået en direkte mail med en overordnet gennemgang af forhandlingsresultatet. Er du statsansat, og har du ikke modtaget mailen, kan det være fordi, vi ikke har de rigtige oplysninger om din ansættelse. Dem kan du opdatere på kommunikationogsprog.dk

 De samlede forligstekster kan du finde her.

Edit page