25. september 2019

Nye aktive KS’ere på Fyn

/files/assets/news/fyn.jpg

På generalforsamlingen i KS Fyn kom der en række nye ansigter ind i bestyrelsesarbejdet. Formand Majken Jaussi fortsætter.

22 KS-medlemmer var mødt op til generalforsamling i KS Fyn. 

Her takkede formand Majken Jaussi for det fine fremmøde og orienterede herefter om arbejdet i bestyrelsen, hvor hun lagde vægt på den gode dynamik og det gode samarbejde, der er mellem bestyrelsesmedlemmerne. Hun takkede bestyrelsen for deres store engagement og gode arbejde med at lave spændende og fagligt relevante arrangementer for de fynske KS-medlemmer. Især netværksarrangementet i starten af 2019 var populært og bestyrelsen vil lave flere af den type arrangementer i fremtiden.

Hun takkede slutteligt alle bestyrelsesmedlemmer, både dem der trådte ud af bestyrelsen og dem som var på genvalg for godt samarbejde.

Majken Jaussi var ikke selv på valg og fortsætter på posten.

Bestyrelsesmedlem Mie Skougaard var heller ikke på valg, men der skulle vælges tre medlemmer til bestyrelsen, da Nicholas Bech Jakobsen, der blev valgt ind sidste år, flytter til København og derfor træder ud af bestyrelsen.
Ann-Cathrine Nielsen og Vibeke Lundgaard Albjerg var begge på valg og blev valgt for en ny to-årig periode. Marie Elisabeth Dam, der blev valgt ind som suppleant sidste år, meldte sit kandidatur som bestyrelsesmedlem og blev valgt.

Bestyrelsen består derfor af: Majken (formand), Vibeke, Mie, Ann-Cathrine og Marie.

Der blev desuden valgt suppleanter: Mathilde Kjeldal Jørgensen, Katrine Sofia Lind, Britt Øberg-Hansen og Marek Bang Poulsen

Vibeke Lundgaard Albjerg modtog genvalg til KS repræsentantskabet. Derudover stillede Majken Jaussi op til repræsentantskabet. Begge blev valgt.

På billedet fra venstre er det Marie, Mathilde, Majken, Mie, Katrine, Vibeke, Britt og Marek (Ann-Cathrine mangler).

Edit page