1. marts 2016

Ny pensionsordning for privatansatte

Med PFA’s pensionsordning for privatansatte kan du lade din pensionsopsparing stige med markedets rente.

Er du privatansat, og har du ikke en firmapensionsordning, så har KS indgået en aftale med PFA om en pensionsordning, som du kan vælge af bruge. Det er i sig selv ikke nyt. Men nu har vi revideret ordningen, således at forrentningen sker i markedsrente. Det betyder, at afkastet – og dermed hvor mange penge du har, når du går på pension – forventes at blive højere end tidligere. Samtidig er der dog heller ikke nogen garanti for et bestemt afkast. Omlægningen til markedsrente svarer til det, der sker i langt de fleste andre pensionsordninger og er blandt andet et resultat af det lave renteniveau.
Ordningen indeholder ud over opsparing til pension også forsikringer, som dækker i tiden inden du går på pension. Det vil sige dækning ved tab af erhvervsevne, udbetalinger til dine efterladte i tilfælde ad dødsfald og dækning ved såkaldt Kritisk sygdom. Hertil kommer, at du kan tilvælge en Helbredssikring (mulighed for at komme hurtigt til undersøgelse og få behandling i tilfælde af sygdom). Og så er omkostningerne på et lavere niveau, end hvis du individuelt skal ud og oprette en pensionsordning.
Hvis du allerede i dag har en pensionsordning via KS’ aftale med PFA, har du mulighed for at vælge dig over i den nye ordning og dermed forrentning i markedsrente. Vælger du det, vil du få tillagt et beløb til din pensionsopsparing som kompensation for, at du opgiver garantien for et bestemt afkast (ydelsesgarantien). Beløbet vil blive individuelt beregnet. PFA skriver til alle, som allerede har en pensionsordning via KS’ aftale. Du bør under alle omstændigheder ikke vælge at overgå til den nye ordning, før du har fået individuel rådgivning i PFA.
Uanset om du allerede har en pensionsordning i PFA, overvejer at oprette en, eller bare er nysgerrig efter at høre mere om, hvad der er vigtigt at vide om pension, er du meget velkommen til de pensionsarrangementer, som KS afholder sammen med PFA.