19. november 2013

Ny pensionsordning for offentligt ansatte medlemmer

Langt de fleste offentligt ansatte medlemmer af Kommunikation & Sprog har en pensionsordning i PFA. Nu har PFA skabt en meget konkurrencedygtig løsning til markedsrente og hvor du som offentligt ansat medlem blandt andet kan vælge, hvordan dine penge skal investeres. Ordningen, der træder i kraft den 1. februar 2014, hedder PFA Plus. Den giver dig mulighed for at få et godt afkast af de penge, du sætter til side til din pension, og den nye ordning indeholder samtidig en række gode forsikringer.

Den nye ordning er forhandlet på plads for vores offentligt ansatte medlemmer. I 2014 vil vi fortælle mere om de privatansatte medlemmers muligheder.

Hvorfor en ny pensionsordning?
I dag har offentligt ansatte medlemmer deres opsparing placeret i gennemsnitsrente, hvor man er garanteret en aftalt minimumsudbetaling (ydelsesgaranti). Her er afkastet baseret på depotrenten, der fastsættes af PFA. De skærpede kapitalkrav til pensionsbranchen lægger begrænsninger på investeringsvalgene, og derfor er der ikke udsigt til stigende depotrenter de kommende år.

Markedsrenteløsningen PFA Plus vil generelt give offentligt ansatte medlemmer større fleksibilitet og mulighed for højere afkast, da afkastet her følger markedet. I PFA Plus er medlemmet ikke garanteret en minimumsudbetaling, men PFA Plus er bygget sådan, at risikoen i investeringerne mindskes, jo tættere man kommer på pensioneringstidspunktet. Samtidig indeholder PFA Plus forbedringer af nogle af forsikringerne.

Kom til informationsmøde
Det er vigtigt, at du som offentligt ansat kender fordelene ved PFA Plus, og derfor opfordrer vi alle offentligt ansatte medlemmer til at deltage i et informationsmøde, hvor PFA vil give et overblik over den nye ordning. Møderne bliver afholdt i København mandag den 2. december kl. 17-19 https://www.kommunikationogsprog.dk/informationsmoede-om-ny-pensionsordn... og i Aarhus tirsdag den 3. december kl. 17-19 https://www.kommunikationogsprog.dk/informationsmoede-om-ny-pensionsordn....

Bliv klogere på PFA Plus
Alle offentlige medlemmer vil i uge 48 modtage et brev, der kort beskriver mulighederne i PFA Plus. Du kan vælge at beholde din nuværende ordning, men det er Kommunikation & Sprogs klare anbefaling, at du overgår til PFA Plus. Det kan du høre mere om på et af informationsmøderne. Indtil da kan du læse mere på mitpfa.dk. Du kan også få svar på de typisk stillede spørgsmål ved at læse her.