19. august 2015

Ny mentorordning for ledere starter snart

I samarbejde med Dansk Psykolog Forening startede KS for godt et år siden en mentorordning for medlemmer, der er relativt nye i deres første lederjob og hvor mentorerne er lidt mere erfarne ledere. Ordningen har været en succes og til efteråret starter det næste hold mentorer og mentees, hvor også Bibliotekarforbundet deltager.

Både mentorer og mentees har fået noget ud af ordningen. Et par nedslag i evalueringerne viser for eksempel at:
• 80 % af mentorerne er helt eller overvejende enige i, at de har udviklet deres kompetencer inden for sparring, dialog, coaching med videre
• Forløbet har betydet, at 100 % af mentorerne har reflekteret over egen ledelsesrolle
• Små 90 % af menteesene er helt eller overvejende enige i, at de har udviklet sig som ledere og at de er blevet hjulpet til at håndtere konkrete udfordringer bedre.

Vi regner med at få stor brug for mentorer. Så er du erfaren leder, og ønsker du at udvikle dine egne kompetencer, reflektere over din egen ledelsesrolle og/eller hjælpe en ”nyere” ledelseskollega på vej, er vi meget interesserede i at høre fra dig.

Ledermentorforløbet varer et år og skydes i gang med et opstartsmøde i oktober måned 2015. Matchningen af mentorer og mentees sker i et samarbejde mellem Dansk Psykolog Forening, Bibliotekarforbundet og KS og I får råd og værktøjer til forløbet.

Du kan læse mere om ledermentorordningen, herunder de få betingelser for at være med, samt tilmelde dig ordningen.

Hvis du overvejer at tilmelde dig som mentor eller mentee, men lige vil have afklaret et par spørgsmål inden, så kontakt Forhandlingschef Jacob Suhr på jsu@kommunikationogsprog.dk eller telefon (direkte) 33 48 89 59.