20. september 2021

Ny formand for KS Sjælland

/files/assets/news/ks-syd-0.jpg

På generalforsamlingen i KS Region Sjælland fik regionen ny formand, Andreas Reime, der til daglig er fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen.

Dirigenten KS-formand Per Lindegaard Hjorth kunne fortælle, at regionen står i en særlig situation – midt i et formandsskifte – og derfor ville både Amalie og Andreas aflægge beretning.

Amalie for perioden fra generalforsamlingen i 2020 frem til den 15. marts 2021:
Den 27. oktober 2020 fyldte Kommunikation og Sprog 50 år. Arrangementet skulle være afholdt på dagen i Cirkelordenens lokaler på Frederiksberg. Anna Libak, der er redaktør på Weekendavisen, skulle have holdt et spændende oplæg om sprog og magt. Desværre måtte bestyrelsen og KS aflyse arrangementet få dage forinden som følge af nye coronarestriktioner.
Mød din nye bestyrelse online blev til gengæld afholdt den 25. januar 2021 via Teams. Der kom 12 deltagere for at få sat ansigter på den nye bestyrelse. Arrangementet blev iværksat for at holde kontakten ved lige med medlemmerne, nu hvor vi ikke kunne holde arrangementer og mødes hos KS bl.a. pga. forsamlingsforbuddet, men også for at få input til ønskede emner til kommende arrangementer. Bestyrelsen besluttede at følge op med lignende arrangementer – både online og fysisk.

Den 15. marts 2021 trak Amalie sig fra posten som formand for at koncentrere sig om sit nye studie og følge en anden karrierevej. Andreas ønskede heldigvis at overtage tjansen og blev konstitueret formand for perioden fra den 16. marts 2021 til dags dato, generalforsamlingen i 2021:
Han kunne blandt andet fortælle, at bestyrelsen gik i gang med at tænke i nye baner og lægge en strategi for at få flere til at engagere sig i bestyrelsesarbejdet i regionen.

Efter beretningerne foreslog Per, at en ny formand vælges for 2 år, og det blev accepteret.
Andreas Reime blev herefter valgt som formand for bestyrelsen i Region Sjælland for 2 år.

Der blev valgt yderligere fire ind i bestyrelsen. Dorthe Holm Larsen og Nikolaj Kristian Carlsen for 2 år, og Marianne Jessing og Nina Arleth for 1 år.

Lis Bymark ønskede at stille op som 1. suppleant. Birgit Friis, der var med på en Teams-forbindelse, meldte sig som 2. suppleant og begge blev valgt som suppleant for 1 år.

Marianne Jessing og Nikolaj Kristian Carlsen ønskede at stille op som repræsentanter for Region Sjælland i KS repræsentantskab og Nina Arleth ønskede at stille op som suppleant og alle blev valgt til de respektive poster.

Edit page