30. september 2020

Ny formand i KS Region Sjælland

/files/assets/news/sjaelland-credits.PNG

På generalforsamlingen afløste næstformand Amalie Nørtoft Frydensbjerg den nu tidligere formand Karina Andersen.

KS Region Sjælland har fået ny formand. På generalforsamlingen den 29. september blev næstformand Amalie Nørtoft Frydensbjerg valgt som afløser for Karina Andersen, der havde valgt at trække sig.

På grund af den nuværende situation var det muligt at deltage online i generalforsamlingen for medlemmer, der ikke kunne eller ønskede at fremmøde fysisk, hvilket 5 af de i alt 17 deltagere gjorde.

Amalie Nørtoft Frydensbjerg kunne i beretningen fortælle, at det har været et meget specielt år grundet covid-19 og set i lyset heraf, har bestyrelsen forsøgt at tilpasse strategien til den ”nye hverdag”. Fokus i strategien for bestyrelsen har i år været på at skabe netværk og arrangementer ude i regionen, da de frivillige netværk som KS Storkøbenhavn styregruppe og Senior netværket står for at lave mange tilbud inde i København.

Siden den 12. marts 2020 har der ikke kunne afholdes fysiske arrangementer grundet retningslinjerne fra forbundet, hvilket har resulteret i aflysninger af blandt andet; Bogklub, netværksarrangementer og flere arrangementer i Senior netværket. Det er ønsket fra bestyrelsen at disse arrangementer skal genoptages og afholdes, når situationen igen er til det.

Efter beretningen var der valg, hvor den nye formand blev valgt for en 2-årig periode. Bestyrelsesmedlem Birgit Friis havde valgt at stoppe en mangeårig indsats, som hun skal have stor tak for, her. Bestyrelsesmedlemmerne Dorthe Holm og Nikolaj Kristian Carlsen blev valgt i 2019 for en 2 årig periode og
var derfor ikke på valg. Desuden stillede Andreas Jacob Lindberg Reime og Tina Charlotte Hammer op og blev valgt for en 2-årig periode.

Kirstine Harloff Birckner, Lis Bymark Sørensen og Mette Christensen Pedersen stillede op som suppleanter og blev valgt.

Den nye formand, Amalie, er 25 år gammel og netop flyttet fra København til Humlebæk i Nordsjælland. Sidste sommer blev hun uddannet cand.mag. i sprogpsykologi fra Københavns Universitet med baggrund i danskfaget. Både undervejs og efter afsluttet uddannelse har hun arbejdet med kommunikation og formidling – i den offentlige forvaltning, på private arbejdspladser og bureauer.

Hendes tid i KS startede, da hun som ny kandidatstuderende meldte sig ind i 2017. Året efter fik hun muligheden for at være med i opstarten af studenterorganisationen KairoS KU.

”Da min tid som studerende var ovre, var jeg slet ikke færdig med at være frivillig. Derfor stillede jeg sidste år op til bestyrelsen for Region Sjælland og blev valgt som suppleant. Meget er sket det forgangne år, siden jeg nu kan sidde her som formand. Jeg ser frem til de opgaver og udfordringer, der venter i de næste to år,” siger Amalie.

Formand Per Lindegaard Hjorth har været rundt i landet og deltaget i generalforsamlingerne, også som dirigent. Det har været en stor fornøjelse for ham at være med:

”Fremmødet har været flot, og det er godt at se, at der er så mange medlemmer, der er interesserede i at gå ind i det frivillige arbejde. Der deltog også mange medlemmer, som ikke har været aktive tidligere, og det er glædeligt. Det er jo de frivillige, der er med til at bringe forbundet tæt på det enkelte medlem og også sikrer, at fagligheden når ud til medlemmerne,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Edit page