1. november 2017

Ny ferielov er især en fordel for nyansatte

Nye medarbejdere får mest glæde af den nye ferielov. Frem for at skulle spare feriedage sammen til det næste ferieår, der begynder 1. maj, kan nye medarbejdere fra 2020 afholde feriedage i takt med at de bliver opsparet. Det vil sige, at de allerede efter den første måned har to feriedage på kontoen. Det har et bredt flertal i Folketinget, der netop har indgået en aftale om en ny ferielov, besluttet.

Med den nye ferielov går man væk fra den forskudte ferie og over i det, som i den nye lov kaldes "samtidighedsferie". Altså, at man som lønmodtager kan holde ferie med det samme, i takt med at man optjener den. For eksempel. kan den ferie, man har optjent i februar, afholdes allerede i marts. I dag optjenes ferien året før den afholdes. Det betyder, at lønmodtageren optjener ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december, men at ferien først kan afholdes fra 1. maj til 30. april året efter. Denne model betyder, at man som nyansat må vente op til 16 måneder, før man første gang kan gå på betalt ferie.
Som du kunne læse i vores nyhedshistorie ”ferie med løn til alle der starter i nyt job” den 5. september 2017 skulle Folketinget tage stilling til indholdet af en ny ferielov. Det har de nu gjort og et bredt flertal af Folketinget har den 31. oktober i år vedtaget en ny ferielov.

Lad os starte med at sige at de klassiske 5 ugers ferie i loven ikke ændres. Det samme er tilfældet med de to former for betaling under ferie – feriegodtgørelse (12,½%) og ferie med løn og ferietillæg. De bevares ligesom reglerne om varsling af ferie. Ændringen af ferieloven vil heller ikke ændre den måde, hvorpå vi normalt planlægger og afholder vores ferie. 
Hvad er så det nye?

Den nye ferieordning indeholder tre hovedelementer:

1. Optjening af ferie
Ferien optjenes løbende fra 1. september til 31. august året efter (12 måneder), og der optjenes 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse. Den enkelte lønmodtager optjener som i dag ret til fem ugers betalt ferie om året, men ferien kan i modsætning til i dag, holdes i takt med, at man optjener den.

2. Afholdelse af ferie
Ferien kan holdes i perioden fra 1. september til 31. december året efter (16 måneder). Lønmodtageren har som i dag ret til at holde tre ugers sammenhængende ferie (hovedferien) i perioden fra 1. maj – 30. september.

Arbejdsgiverne skal ligesom i dag varsle, hvornår lønmodtagerne skal afholde deres optjente ferie. Hovedferien skal varsles mindst tre måneder før, den afholdes mens øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.

3. Overførsel og udbetaling af ferie
Lønmodtagerne vil med den nye ferieordning have mulighed for at få overført eller udbetalt ferie ud over 20 dage:

- Efter ferieårets (optjeningsperiodens) udløb kan arbejdsgiveren og lønmodtageren aftale, at optjent ferie ud over 20 dage udbetales, inden ferieafholdelsesperiodens udløb.

- Efter aftale med arbejdsgiveren kan optjent ferie ud over 20 dage overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

- Efter ferieafholdelsesperiodens udløb udbetales optjent ferie ud over 20 dage udbetales til lønmodtageren.


 Den nye ferielov træder først i kraft per 1. september 2020 så der er rigelig tid til, at vi kan få den ind under huden. Alt nyt syntes svært i starten. Desto mere vi taler om det og forbereder på den nye model desto nemmere bliver det. Vi har været med under forhandlingerne til den nye ferielov og vi er overbeviste om, at vi alle kommer sikkert på ferie – også fra 1. september 2020.