17. december 2015

Ny dagpengeaftale giver mod på at tage kortvarige job

Regeringens nye dagpengeaftale sikrer de ledige en mulighed for at forlænge de 30 uger, man maksimalt kan modtage supplerende dagpenge med i alt 12 uger. Den er et skridt på vejen, men der mangler fortsat en løsning for selvstændige og det atypiske arbejdsmarked.

Regeringen har sammen med Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti indgået en aftale, så ledige fremover får bedre og mere fleksible genoptjeningsmuligheder. Den nye aftale om supplerende dagpenge er indgået i forlængelse af den aftale om et nyt dagpengesystem, der blev indgået den 23. oktober 2015.

Akademikerne ser positivt på aftalen, da den giver et positivt incitament til at tage jobs af kortere varighed. Den nye aftale er et skridt på vejen, men der mangler fortsat en løsning for selvstændige og det atypiske arbejdsmarked.

Aftalen sikrer de ledige en mulighed for at forlænge de 30 uger, man maksimalt kan modtage supplerende dagpenge med i alt 12 uger. Samtidigt kan man løbende genoptjene en ny ret fra den første måned med supplerende dagpenge.

De nye fleksible regler giver et klart og positivt incitament til at tage jobs også af kortere varighed. Det er et godt signal til hele arbejdsmarkedet", mener Akademikerne, som også kvitterer for, at ordningen med overskydende timer afskaffes. Det betyder, at overarbejde før ledighed ikke skal afspadseres i ledighedsperioden.

Regeringen har stadig et udestående fra Dagpengekommissionen med at få nedsat en arbejdsgruppe til at se på reglerne for selvstændige og atypisk ansatte.

Dette arbejde er utrolig vigtigt for Akademikerne, da en meget stor andel af de højtuddannede ikke længere arbejder i traditionelle fastansættelser. Og der er brug for at arbejdsgruppen kommer i gang nu, så de anbefalinger, der kommer, kan træde i kraft sammen med det nye dagpengesystem.