6. december 2017

Nu kan du tage en kandidat mens du arbejder

Fra 2018 får bachelorer mulighed for at tage en fireårig erhvervskandidatuddannelse på deltid på et universitet. Det er Folketinget, der åbner op for kandidatuddannelser på deltid, i første omgang som en forsøgsordning, hvor uddannelsesinstitutionerne fra 2018 efter godkendt ansøgning kan oprette 20 erhvervskandidatuddannelser på deltid.

Et bredt flertal i Folketinget har vedtaget, at universiteterne og de kunstneriske uddannelser kan oprette fireårige kandidatuddannelser på deltid. Det giver studerende en helt ny mulighed for at have et fuldtidsjob eller starte egen virksomhed, mens de dygtiggør sig på uddannelsen.
I begyndelsen af 2018 vil uddannelsesinstitutionerne beslutte, hvilke erhvervskandidatuddannelser de ønsker at udbyde i forsøgsordningen. Efter positiv godkendelse vil de første studerende kunne starte på deres nye uddannelse i sommeren 2018.

Hvis man ønsker at læse en kandidatuddannelse på deltid, skal man være ansat i et relevant job mere end 25 timer om ugen, på baggrund af en bachelorgrad. Dermed er det ikke almindelige studiejob. Studerende kan også være iværksættere med egne virksomheder, mens de studerer på erhvervskandidatuddannelsen. Folketinget har vedtaget, at et relevant job både kan være i den private og offentlige sektor.

Erhvervskandidatuddannelserne på fire år får samme indhold som de nuværende toårige kandidatuddannelser, og der stilles de samme faglige krav til den studerende – uddannelserne skal blot tilrettelægges som faste, fireårige deltidsforløb.
Uddannelserne finansieres af staten, så erhvervskandidatuddannelser på fire år får det samme tilskud som toårige kandidatuddannelser. Det er nyt, at de studerende på deltid ikke opkræves deltagerbetaling. Uddannelser tilrettelagt på deltid er ikke SU-berettigede. Det skal også gælde for erhvervskandidatuddannelser, fordi de studerende får løn fra deres arbejde ved siden af studiet.