19. februar 2020

Nu er uddannelsesloftet revet ned

/files/assets/news/uddannelsesloft-credits.jpg

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget at fjerne uddannelsesloftet, som har været med til at begrænse studerendes valg af uddannelse. KS-formand Per Lindegaard Hjorth glæder sig på de studerendes, samfundets og alle andres vegne.

De 90.000 unge, der hvert år søger om optagelse på en videregående uddannelse, kan nu gøre det med mere ro i maven. Uddannelsesloftet, som skulle begrænse antallet af dobbeltuddannelser, har påvirket studerendes mulighed for at begynde på en ny uddannelse på et tilsvarende eller et lavere niveau, når de var færdige med deres oprindelige uddannelse. Når loftet nu bliver fjernet med virkning fra sommeroptaget i år, forsvinder den regel.

”Det er meget positivt, at man nu fjerner Uddannelsesloftet. Både for de studerende, der i første omgang fortryder deres valg af uddannelse, for de mennesker, der senere i livet finder ud af, at de har brug for nogle nye kompetencer, og for samfundet, hvor den hast, som tingene udvikler sig med, betyder, at vi har brug for ny og opdateret viden,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Med afskaffelsen af uddannelsesloftet kommer studerende tilbage til de uddannelsesmuligheder, der var før 2017, hvor loftet blev indført. Under uddannelsesloftet kunne personer med en uddannelse tage en uddannelse på et højere niveau end den, de allerede havde. Hvis man derimod ønskede at tage en videregående uddannelse på samme niveau, som den man allerede havde, skulle der først gå seks år efter afslutningen af den første videregående uddannelse.

Det er et bredt flertal i Folketinget, der har vedtaget loven om at fjerne uddannelsesloftet. Samtlige partier, undtagen Venstre og Konservative, stemte for.

Edit page