25. marts 2020

Ned i løn, hjemsendelse, arbejdsfordeling – hvad skal du som privatansat være særligt opmærksom på?

/files/assets/news/helloquence-5fnmwej4taa-unsplash-min-credits.jpg

Der er ingen tvivl om, at mange private virksomheder lider voldsomt økonomisk under den nuværende krise. Som alternativer til opsigelser er der dog forskellige muligheder, som kan benyttes i relation til  medarbejderne på grund af den økonomiske krisesituation, der er opstået som følge af Covid-19.

Mulighederne er bl.a.

  1. Arbejdsfordeling

  2. Hjemsendelse med lønkompensation for de medarbejdere, der er sendt hjem

  3. Aftale om lønnedgang

  4. Lempeligere varsling om afholdelse af ferie

I forhold til alternativet – opsigelser – anbefaler KS, at man indgår i en konstruktiv dialog med arbejdsgiver om en af disse muligheder i stedet. Og kontakt os gerne for råd og vejledning – og se også mere på vores hjemmeside. Der er faldgruber, som det er vigtigt at undgå, for at aftalerne er gyldige, og for at du er bedst muligt stillet, hvis det alligevel måtte vise sig, at arbejdsgiver er nødt til på et senere tidspunkt at måtte opsige dig.

Baseret på de mange spørgsmål, som vi får for tiden, skal det særligt fremhæves, at:

  • Lønnedgang kan udelukkende ske med et varsel svarende til dit opsigelsesvarsel eller ved, at du indgår en aftale om dette.

  • Hvis virksomheden både benytter lønkompensation, og I aftaler lønnedgang, så skal lønnedgangen være aftalt, før virksomheden søger om lønkompensation. Og du kan så ikke også forpligtes til at anvende de (op til) 5 feriedage/afspadsering eller eventuelt dage uden løn.

  • Aftaler om lønnedgang bør være midlertidige, og du bør have ret til øjeblikkeligt at vende tilbage til din normale løn, hvis du alligevel bliver afskediget – for eksempel fordi virksomheden går konkurs.

  • Er du hjemsendt med lønkompensation, og har du ikke ferie eller anden frihed til gode inden 1. maj, kan du vælge at holde op til 5 dages ferie på forskud for det (mini)ferieår, som starter 1. maj 2020.

Private overenskomster sendes til urafstemning

Som I sikkert har læst eller hørt er overenskomstforhandlingerne på det private arbejdsmarked nu afsluttet. Det betyder, at resultaterne nu sendes til afstemning blandt en lang række medlemmer. Nogle af jer vil i dag have modtaget afstemningsmaterialet, og vi vil kraftigt opfordre jer til at benytte jeres stemme. Det gælder KS’ere ansat på den akademiske overenskomst i TDC Group, Københavns Lufthavne og Itadel.

Edit page