6. oktober 2015

Næsten to ud af tre lønforhandler hvert år – gør du?

Svarene på årets spørgeskema til lønstatistikken tikker løbende ind og en foreløbig opgørelse viser at næsten to ud af tre har forhandlet – eller fået forhandlet – sin løn inden for det seneste år.

Al erfaring viser, at det betaler sig at lønforhandle. Det er måske ikke hvert år, at forhandlingen giver mere i lønningsposen og lønstigningerne kan være både store og små. Men over tid, så betaler det sig at lønforhandle. Fra 2013 til 2014 var lønudviklingen for privatansatte KS’ere 2,9 % og 1,9 % for de offentligt ansatte KS’ere.

Lønudviklingen fra 2014 til 2015 er vi ved at indsamle data på lige nu. Og hvis du ikke allerede har svaret på lønspørgeskemaet, så håber vi, at du vil gøre det snart. Dit – og de andre KS’eres – svar er nemlig afgørende for, at vi kan give et retvisende billede af lønudviklingen.
Den foreløbige opgørelse viser i øvrigt markante forskelle på lønforhandlingsaktiviteten i henholdsvis det private og det offentlige: I det private har 68 % forhandlet løn inden for det seneste år, mens kun hver anden i det offentlige har forhandlet eller fået forhandlet løn inden for det seneste år. Og omvendt: Hver tiende privatansatte har aldrig forhandlet løn, mens det tilsvarende tal for de offentligt ansatte er næsten dobbelt så højt – 19 %. Tallene omfatter ikke nyansatte.

Reglerne for lønforhandling er forskellige for offentligt ansatte og privatansatte. Offentligt ansatte har faktisk ret til at få forhandlet deres løn én gang om året, hvilket for de fleste sker via enten tillidsrepræsentanten eller KS’ sekretariat. For de privatansatte er der også ret til at få forhandlet lønnen via ens organisation – det står i funktionærloven. Men langt de fleste steder forhandles lønnen individuelt mellem medarbejder og chef. Hvor tit det sker afhænger typisk af, hvad der står i din kontrakt, en eventuel overenskomst eller en personalepolitik.

Du deltager i lønstatistikundersøgelsen ved at svare på det spørgeskema, du – med mindre du er studenter- eller seniormedlem - har fået et link til i en mail i slutningen af september. Har du ikke det, eller har du spørgsmål til udfyldelsen af spørgeskemaet, kan du kontakte os på ks-lonstatistik@kommunikationogsprog.dk. Og når du har svaret, deltager du i lodtrækningen om supergavekort på enten 3.000 eller 2.000 kr.
Tak for hjælpen!