2. september 2015

Når sproget smutter

I bogen ”Hvad tiden er fuld af, flyder munden over med” sætter Anders Elsig og Michael Ejstrup fokus på faste vendinger som især yngre danskere får galt i halsen. Forfatterne undersøger hvordan de specifikke vendinger skifter udtryk og betydning blandt yngre generationer. I bogen samler de en række fraser som har bevæget sig væk fra deres oprindelig betydning, og de undersøger hvilke konsekvenser det har for sproget at yngre generationer fordrejer frasernes betydning, mens ældre generationer fastholder deres oprindelige udtryk.

Anders Elsig og Michael Ejstrup gæster Sproglaboratoriet fredag den 14. august klokken 11.00, hvor de præsenterer bogen og de sjove fraser.

Bogen er udgivet på Hans Reitzels Forlag, er på 128 sider og koster 225 kr.