21. september 2016

Når KS tager stilling

I forbindelse med regeringens udspil om nedskæringer i SU’en opstod der er debat på KS’ Facebook-side om KS er en upolitisk organisation. Og det er vi bestemt, ikke, mener KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

-    For en organisation som Kommunikation og Sprog kan det ofte være vanskeligt at afgøre, om vi skal forholde os til de mange politiske udspil, der kommer fra enten regeringen eller oppositionen. Skal vi mene noget om diverse udspil om efterløn, dimittenders mulighed for at opnå dagpenge efter endt uddannelse, SU-regler, lønnet/ulønnet praktikforløb, funktionærloven og så videre?

Sådan spørger KS-formand Per Lindegaard Hjorth i ledere i det nummer af KOM, som er på vej i trykken nu.

Og han fortsætter:

-    Det mener jeg bestemt vi skal. Men der skal ikke herske nogen tvivl om, at KS er partipolitisk neutral. Vi støtter ikke noget politisk parti hverken økonomisk eller ideologisk. Det fremgår tydeligt af vores vedtægt. Som faglig organisation for kommunikations- og sprogfolk skal vi ifølge vores vedtægt varetage ”… medlemmernes faglige, økonomiske, sociale og uddannelsesmæssige interesser”.

Læs hele lederen ”Når KS tager stilling” her