23. juni 2015

Når dagpengesystemet spænder ben for dem, som gerne vil

Et medlem forsøger at banke sin egen virksomhed op og har da også opgaver for forskellige virksomheder. For at få det hele til at løbe rundt, modtager han dog supplerende dagpenge. Men det kan han kun i 30 uger. Efter udløbet af den periode, må han enten frasige sig dagpenge eller opgive sit forsøg på at bygge egen virksomhed op og i stedet være fuldt ledig. Af økonomiske årsager, kan han derfor være nødt til at lukke din egen virksomhed.

Dette er et af de mange eksempler, der var fremme på den høring, som KS har holdt sammen med 7 andre fagforeninger i slutningen af maj. Alle eksempler på, hvordan dagpengesystemet reelt risikerer at fastholde mennesker på passiv forsørgelse i stedet for at understøtte, at de kan skabe deres eget eksistensgrundlag som freelancer, selvstændig, en eller flere deltidsansættelser eller har andre, såkaldt ”atypiske ansættelser”.

Det begrædelige resultat er, at det både går ud over den enkelte og den vækst og idérigdom, som Danmark skal leve af.
Høringen viste, er der er mange knapper i dagpengesystemet, der bør drejes på, også flere end det glimrende forslag om en forkortelse af genoptjeningsperioden, som DF og SF lagde op til i valgkampen. Konkret arbejder KS for et dagpengesystem, som først og fremmest er mere fleksibelt. Mens dagpengekommissionen arbejder, har vi mange bud på, hvor man kan sætte ind. For eksempel: Arbejde som led i selvstændig virksomhed skal sidestilles med ordinært lønmodtagerarbejde. Det skal være lettere at skifte mellem status som selvstændig og lønmodtager.
Perioden med mulighed for supplerende dagpenge skal være længere. Genoptjeningsperioden for dagpenge skal sættes ned. Og alt arbejde – også støttet beskæftigelse – skal tælle med. På den måde mener vi i KS, at vi både understøtter vækst og beskæftigelse og holder en hånd under dem, som kæmper for at skabe et indtægtsgrundlag uanset om det er som lønmodtager, freelancer eller selvstændig.

KS er klar til, sammen med de andre akademikerorganisationer, at komme med indspil til den kommende regering i forbindelse med, at Dagpengekommissionen kommer med sin rapport. Og vi sætter igen fokus på dagpengesystemets indretning i forhold til freelancere, selvstændige og andre med ”atypiske ansættelser” ved en høring, som er planlagt til at løbe af stablen til september.