15. november 2017

Når arbejdspladsen holder lukket mellem jul og nytår

Hvis virksomheden holder lukket på arbejdsdage mellem jul og nytår, skal ferien efter ferieloven være varslet en måned før. Har du opsparet mere end 15 dages ferie, er det din arbejdsgivers ansvar, at der er feriedage nok, ud over de 15 dage, til julelukningen.

Arbejdsgiveren skal betale ferien, hvis den er fastsat, uden at der er sørget for, at der er feriedage nok til julelukningen.

Din arbejdsgiver har imidlertid ikke pligt til at sørge for, at der er tilstrækkeligt med feriedage, hvis du ikke har optjent over 15 dages ferie. I den situation kan du blive nødt til at holde ferie uden løn, med mindre I har aftalt andet.

Kontakt KS, hvis du er i tvivl om dine ferierettigheder