20. april 2021

MUS deler vandene

/files/assets/news/mus-credits.jpg

Glæder du dig til din MUS? Eller synes du, det er spild af tid? For nogle er MUS en rigtig god anledning til et møde med chefen uden forstyrrelser, hvor begge parter er velforberedte og kan fordybe sig. Andre bryder sig bestemt ikke om MUS. De kan synes, at det er spild af tid eller føle direkte ubehag ved at sidde med deres chef i en time eller to.

Som offentligt ansat har man krav på en MUS, og i KS får vi relativt ofte spørgsmål fra medlemmer, der efterlyser og ønsker sparring om, hvordan de skal gribe en forestående MUS an.

Noget af det vigtigste er ikke at undervurdere den betydning dit forhold til chefen har, når det gælder MUS.

En god idé før MUS er derfor, at du gør dig klart hvem din chef er som person og type, og ikke mindst hvilket forhold du har til din chef. Har du respekt for chefen som leder og som person? Vi hører af og til om konfrontationer, der kan være uheldige – måske fordi chefen er stædig eller har svært ved at rumme forskelligheden hos sine medarbejdere.

Samtalen er det, vi kalder ”asymmetrisk”, for lederen træder jo ikke ud af sin rolle, og det er lederen der ubetinget sætter scenen (lige bortset fra de få historier vi hører om, hvor det er medarbejderen der styrer samtalen).

Forskelle, også på den samme arbejdsplads

Heldigvis er der flere og flere steder, hvor man sørger for, at der er overordnede strategiske planer for og med MUS, og hvor man på et samlet strategisk niveau vurderer forløbet i de respektive afdelinger/enheder. Men der er også tilfælde, hvor der selv på den samme arbejdsplads kan være helt markante forskelle i måden man arbejder med MUS. Et eksempel er en relativt stor offentlig arbejdsplads, hvor KS forud for et arrangement om MUS, bad deltagerne om at svare på forskellige spørgsmål om deres holdning til/erfaring med MUS – hvilke forventninger de havde, og om de regnede med at få et godt udbytte af samtalen, eller ikke havde de store forventninger. Selvom der lå en skabelon til MUS for hele organisationen, overraskede svarene os meget, for der var helt markante forskelle på, hvordan det blev grebet an i de forskellige afdelinger og sektioner.

Så MUS er meget båret af personkredsen, graden af professionalisme og evnen til at skabe et godt rum for samtalen.

Nogle gode råd du kan tænke på inden din egen MUS:

 • Tænk strategisk

 • Pas på med at tale om kolleger – forbered og gennemtænk det i hvert fald nøje

 • Der er et formål med samtalen – kend det og forbered dig på at være på forkant

 • Sæt dig godt ind i jeres MUS skabeloner/skemaer

 • Tænk over udviklingsmål

 • Overvej om du vil tale om løn – spørgsmål om løn kan ofte camoufleres som spørgsmål om anerkendelse og påskønnelse

 • Skriv et udførligt referat

Når det kommer til, hvilke ønsker og planer du har for din udvikling og karriere er der her et par gode råd:

 • Sørg for at have en handlingsplan i forhold til samtalen

 • Hvilke af dine karrieremål er det realistisk overhovedet at få bragt på banen, og hvilke bør du gemme til et senere tidspunkt eller andet forum? Er der en interesse, der skal plantes nu, men som først bliver aktualiseret senere?

 • Hvilke af dine karrieremål er realistiske at få realiseret indenfor organisationens rammer? Hvilke er ikke? Hvad kan du konkret forberede, som din leder kan bruge som beslutningsgrundlag for ændringer?

 • Vær klar til at graduere dine ønsker. Hvis det du helst vil, ikke er muligt i første omgang, er der så andre muligheder?

Du er altid velkommen til at kontakte KS hvis du ønsker at sparre om din MUS.

KS stiller også gerne op til atholde et arrangement, eller oplæg workshop om MUS på jeres arbejdsplads.

Edit page