11. august 2015

Mere ny viden til KS’erne

Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og Forbundet Kommunikation og Sprog har netop indgået en formaliseret samarbejdsaftale, der løber i 2 år indtil videre.

I KS har vi i lang tid ønsket at få etableret et system, hvor vi nemt kan informere medlemmerne om relevante forskningsresultater inden for de fagområder, der har interesse for KS-medlemmerne. Overførsel af ny viden foregår i vidt omfang fra praktikere eller forskere i form af arrangementer, kurser m.v. Men mange relevante og praksisorienterede forskningsresultater og ny viden når ikke altid ud til praktikerne i erhvervslivet. Det håber vi samarbejdsaftalen kan medvirke til at afhjælpe.
Aftalen indebærer, at Institut for Erhvervskommunikation, Aarhus BSS ”formidler forskningsartikler og top-specialer på KS digitale platforme, herunder website og sociale medier, samt KOM-magasinet”, som der står i aftalen. Den anden del af aftalen består i planlægning, markedsføring og afholdelse af et antal faglige arrangementer i fællesskab. Har du konkrete forslag til emner hører vi gerne fra dig.

KS håber at aktiviteterne kommer godt fra start og at tilsvarende aftaler med tiden kan indgås med andre universiteter.