8. december 2020

Lønstatistikken 2020: Flotte lønstigninger, men Corona sætter spor

/files/assets/news/penge-1-credits.jpg

4 procent. Det er den gennemsnitlige lønstigning fra 2019 til 2020 for alle privatansatte KS’ere. Tallet stammer fra KS’ lønstatistik 2020, som i skrivende stund er ved at blive færdigbearbejdet.

Lønstigningen er markant og sættes i relief af, at den gennemsnitlige lønstigning på hele det private arbejdsmarked har ligget under 2 % og prisudviklingen i den samme periode har ligget under 1 %.
Men lønudviklingen ligger samtidig også pænt under de seneste år. De to foregående år var lønstigningen på henholdsvis 4,3 % og 4,9 %. Den afgørende faktor for denne ”opbremsning” er ikke overraskende coronaen og den økonomiske krise. Vi har nemlig siden marts set, at mange lønforhandlinger har været pressede, aflyst eller at der ligefrem er indgået aftaler om (midlertidige) nedsættelser af lønnen.

Den underliggende ”trend” - at der er behov for og sættes pris på KS’ernes faglighed - er der dog heldigvis ikke grund til at være i tvivl om. Det ser vi blandt andet ved, at vi siden sommer har set markante stigninger i antallet af henvendelser til sekretariatet om kontraktgennemgang i forbindelse med nyt job og vejledning om løn. Begge dele er typisk en forløber for, at lønnen begynder at stige (mere). 

Der er altså grund til at være tilfreds med og stolt af lønstigningerne, når vi kigger bagud, og være optimistisk, når vi ser fremad.

KS’ lønstatistik omfatter naturligvis mange flere og ikke mindst mere detaljerede tal om lønniveauer og lønudviklingen. Samt oplysninger om arbejdstid, ferie, fridage, personalegoder og meget mere. Og både for offentligt og privatansatte.

Det bedste sted at tjekke disse tal ud – og dermed også startstedet for din forberedelse til din næste lønforhandling – er Lønberegneren på hjemmesiden. Tallene dér regner vi med at have opdateret umiddelbart inden jul (og vi orienterer naturligvis om det her i Nyhedsbrevet). Derudover kommer den opdaterede udgave af LØNmagasinet på ’gaden’ (det vil sige hjemmesiden) i midten af januar 2021.

Dem af jer, der har svaret på spørgeskemaet til årets lønstatistik – i år næsten 1.800 KS’ere - får tilsendt LØNmagasinet pr. mail så snart det er klart. Det er en lille del af en stor TAK fordi I har svaret. I har gjort både jer selv og alle jeres fagfæller en stor tjeneste. For det er jeres fortjeneste, at vi kan lave den mest målrettede lønstatistik for kommunikations-, marketing- og sprogfolk.

Edit page