29. september 2015

Lønnen stiger i kommuner og regioner

Der er tale om en såkaldt generel lønregulering, hvilket betyder, at det er alle løndele, som stiger med denne procent – basis-/grundløn, kvalifikations-, funktions- og rådighedstillæg.

Stigningen er en følge af dels den lønstigning, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne, dels udmøntning fra den såkaldte reguleringsordning. Det er en ordning, som korrigerer for forskelle i lønstigningerne i den private sektor og henholdsvis den kommunale og regionale sektor. Du kan læse mere herom i gennemgangen af overenskomstresultatet 2015.

Du kan finde de opdaterede satser for basis-/grundløn og rådighedstillæg på KS’ hjemmeside 
Der er ikke aftalt nogen generel lønregulering i staten pr. 1. oktober 2015. Her er næste generelle lønregulering pr. 1. april 2016, mens lønnen stiger i kommuner og regioner igen pr. 1. januar 2016.

Ud over de automatiske lønstigninger er der som udgangspunkt lokale lønforhandlinger én gang om året – uanset om du arbejder i staten, en kommune eller en region.