11. april 2016

Løn under praktik - hvordan er reglerne?

Hvordan var det nu med at modtage i løn, når du skal i praktik?

Som reglerne er lige nu, er det ikke lovligt at modtage løn fra dit praktiksted, samtidig med at du får SU. Men det tages nu op til overvejelse. SF har fremsat et ændringsforslag, som skal give de studerende mulighed for at modtage løn under deres praktik. I forslaget trækker de på undersøgelser der viser at nogle virksomheder gerne vil betale deres praktikanter. 
Hvis dette ikke bliver en mulighed, er bekymringen at de studerende fravælger et godkendt praktikophold, fordi det vil blive en økonomisk udfordring.

Har du oplevet at få tilbudt løn i din praktik, men blev nød til at takke nej? Så vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte Jacob Suhr på JSU@kommunikationogsprog.dk