20. august 2013

Løber du tør for penge som pensionist?

Nye undersøgelser fra ATP og markedsanalysefirmaet Userneeds for Danica Pension viser, at rigtig mange pensionister oplever markante indkomstfald i løbet af deres pensionisttilværelse. Baggrunden for dette er, at deres pensionsordninger er ratepensioner, det vil sige pensioner, som udbetales over en vis periode. Herefter ophører pensionen og man har ofte kun folkepension og ATP som indtægtsgrundlag herefter. Dette er i modsætning til, hvis pensionen (helt eller delvist) består af en såkaldt livrente, hvor pensionen udbetales så længe man lever.

Der er dog også andre forskelle på ratepensioner og livrenter. For eksempel hvor meget der udbetales til efterladte i tilfælde af død. Hertil kommer, at den måde, man skruer sin pensionsordning sammen på, skal ses i sammenhæng med, hvordan man i øvrigt måtte have sparet op, for eksempel i fast ejendom.
Det er således ikke helt enkelt at sige noget om, hvad den optimale pensionsordning er. Det er individuelt og første skridt er under alle omstændigheder at få overblik over muligheder og ønsker.

Derfor afholder KS i samarbejde med PFA gå-hjem møder om pension. Her kan du blive klogere på pension uden at skulle læse lange breve og orienteringsmaterialer. Du får et hurtigt overblik over, hvad det er vigtigt at være opmærksom på og hvad det egentlig er, en pensionsordning indeholder. Du går fra mødet i stand til at træffe bedre beslutninger om din pensionsordning. Og du får noget ud af arrangementet uanset om du allerede har en pensionsordning eller ej eller om du har en pensionsordning et andet sted end i PFA.