5. april 2017

Per Lindegaard Hjorth ny næstformand i Dansk Sprognævn

KS-formand Per Lindegaard Hjorth overtager næstformandsposten i Dansk Sprognævns bestyrelse og vil her først og fremmest repræsentere de professionelle brugere af det danske sprog. (Foto: Jacob Nielsen)

”Som sproguddannet ser jeg sproget fra en praktiker-vinkel, og jeg kommer til at repræsentere en stor gruppe danskere, der bruger sproget i det daglige arbejde. Det vil blandt andet betyde, at jeg vil sætte fokus på fagsprog og på sprogteknologi, som i høj grad er med til at præge vores sprog i dag,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth, som på repræsentantskabsmødet i Dansk Sprognævn forleden blev valgt som næstformand i Dansk Sprognævns bestyrelse.

Per Lindegaard Hjorth er engageret i udviklingen inden for dansk sprogteknologi, der knytter an til automatisering, robotisering, kunstig intelligens og samspillet mellem menneskesprog og maskinsprog. Men også korrekt stavning og korrekt tegnsætning, sproglig branding og ikke mindst klarsprog i forbindelse med digitaliseringen af den offentlige sektor har Per Lindegaard Hjorths bevågenhed.

”Der er mange, der har den opfattelse, at Dansk Sprognævn skal være en slags sprogpoliti. For mig at se handler det om at finde en balance mellem, hvad der er sprogets naturlige udvikling, og hvad der er slendrian. Her har sprognævnet en opgave i at være sproglig rådgiver og at registrere forandringerne i sproget,” siger Per Lindegaard Hjorth.

Per Lindegaard Hjorth har været medlem af Sprognævnets repræsentantskab i den foregående 4-årige periode. Han har været formand for Kommunikation og Sprog siden 2009.