19. november 2013

Læseklubber for sprogglade KS’ere

De nye læseklubber for KS-medlemmer er for alle medlemmer, der elsker at læse og gerne vil gøre det sammen med andre i en læseklub. I læseklubberne kan I udveksle erfaringer med hinanden på tværs af sprog, emner og lignende. Klubberne også bruges til at oprette arrangementer af fælles interesse på tværs af de forskellige læsegrupper.

Foreløbig har vi fire læseklubber:

Læseklub - Engelsk
For medlemmer, der gerne vil læse og tale om engelsksproget litteratur. Læseklubben har besluttet at starte med engelsksprogede afrikanske forfattere. Har du lyst til at være med i denne læseklub eller blot vide mere om den, er du velkommen til at kontakte Vibeke Salmon ves@dhigroup.com.

Læseklub - Fransk
For alle medlemmer, der har lyst til at læse og tale om fransksproget litteratur. Læseklubben har bestemt at lægge ud med nyere fransk litteratur. Hvis du vil være med i denne læseklub eller blot vide noget mere om den, er du velkommen til at kontakte Marianne Kauman: mariannekauman@yahoo.dk.

Læseklub - Spansk
For alle medlemmer, der har lyst til at læse og tale om spansksproget litteratur. Gruppen vil lægge ud med lettere tilgængelig litteratur på spansk. Hvis du vil være en del af læseklubben eller blot vide mere om læseklubben, er du velkommen til at kontakte Kirsten Lech-Rasmussen: kirsten.lech@yahoo.dk.

Læseklub - Tysk
For alle medlemmer, der har lyst til at læse og tale om tysksproget litteratur. Hvis du vil være en del af læseklubben eller blot vide mere om læseklubben, er du velkommen til at kontakte Per Lindegaard Hjorth plh@kommunikationogsprog.dk