6. april 2016

KU eksekverer lukning af uddannelser

Københavns Universitet har besluttet at lukke fem uddannelser og sammenlægge en række andre. Fire uddannelser redder livet.

Københavns Universitets bestyrelse har nu fældet den endelige dom over 13 små uddannelser, som allerede har lukket for optaget af nye studerende i år som følge af regeringens besparelser på forskning og uddannelse.

Bachelor og kandidat i indonesisk/sydøstasienstudier, finsk, tibetologi, thai/sydøstasienstudier og indologi lukkes helt. Persisk, arabisk, hebraisk og tyrkisk lægges sammen. Polsk og balkan lukkes eller lægges sammen med russisk.
De fire uddannelser, der redder livet, er eskimologi, Indianske sprog og kultur, Klassisk græsk og Moderne Indien og sydasienstudier. De får således lov til at optage nye studerende igen i 2017.

Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs er kaldt i samråd om lukningerne.

- Og der er da mange gode spørgsmål at stille hende, for hvornår er nok nok?, spørger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
- Man udsulter sprog og det har konsekvenser for Danmark i den globale verden. Jeg håber ikke, at den tendens fortsætter. Noget tyder på, at det måske snart kan gå den rigtige vej. Med udspillet til en gymnasiereform bliver der lagt mere vægt på sprog og det er et skridt i den rigtige retning, siger han.

Beslutningen om at lukke uddannelserne er taget efter indstilling fra Det Humanistiske Fakultet, høring af KUUR (Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd) og på indstilling fra LT (ledelsesteamet).

- Det er med stor beklagelse og af bitter nødvendighed, at vi lukker en række kultur- og sprogfag. Jeg håber, at vi kan fastholde nogle af de faglige forskningsmiljøer, selv om vi lukker uddannelserne. Det er udsigten til en mærkbar beskæring af statens tilskud til uddannelserne, der tipper læsset. Men uddannelserne er også påvirket af et stort frafald, hvor de studerende har svært ved at leve op til kravene i fremdriftsreformen, skriver rektor Ralf Hemmingsen i en pressemeddelelse.