6. november 2013

KS’ernes lønstigninger ligger i toppen

De mange besvarelser af årets spørgeskema til lønstatistikken er pt. ved at blive bearbejdet. Og tallene for de privatansattes lønstigninger er nu klar.

I gennemsnit steg de privatansattes løn fra 2012 til 2013 med 2,5 %. Der er her tale om gennemsnittet for alle privatansatte, som besvarede lønstatistikken både i 2012 og 2013. Med den lønstigning ligger KS’erne i toppen af, hvad man ser af lønstigninger på det private arbejdsmarked.

Dykker man længere ned i tallene, er der dog – som vanligt – store variationer: De højeste lønstigninger har KS’ere med en kandidateksamen og som bor i Hovedstaden. Deres løn steg med hele 4,1 %. Lavest ligger de korrespondentuddannede i Hovedstaden. Deres løn steg med 0,9 %.

For alle grupper svarer de gennemsnitlige lønstigninger til en reallønsstigning, da inflationen pt. er historisk lav. Den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik var således på kun 0,4 %.

Årets lønstatistik viser, at det nytter at lønforhandle, og vi ser det som en kerneopgave at støtte dig i den forbindelse. Vi sidder parat ved telefonerne for at vejlede og klæde dig på og vi har samlet nyttig information og værktøjer på hjemmesiden.
Læs mere her
Lønmagasinet med mange flere oplysninger om løn og andre vilkår for både privatansatte og offentligt ansatte lander i din postkasse sammen med KOM magasinet i december måned.