14. december 2016

KS’erne siger ja til vedtægtsændringer

Ændringerne af KS vedtægt kan nu gennemføres, efter at et flertal af KS-medlemmerne har stemt ja ved den netop afsluttede urafstemning.

Det betyder blandt andet, at KS i efteråret 2017 får en ny region på Fyn, og at KS’ ledelse udvides med fire medlemmer af Repræsentantskabet, to repræsentanter for en ny studenterorganisation og to repræsentanter for region Fyn.

Ændringerne træder i kraft i forbindelse med de ordinære generalforsamlinger i regionerne september 2017 og valget til KS’ repræsentantskab, som løber fra medio marts til udgangen af oktober 2017.