10. februar 2016

KS’erne giver KS 4,0

På en skala fra 1 til 5 giver KS’erne et 4-tal til KS i årets tilfredshedsundersøgelse, hvor andelen af meget tilfredse er steget blandt studerende og nyuddannede medlemmer.

I den netop afsluttede årlige undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med vores ydelser, ligger tilfredsheden på en skala fra 1-5 på 4,0, hvilket er samme niveau som i 2015 (5 er bedst og 1 dårligst).

8800 medlemmer har modtaget spørgeskemaet og heraf har 24,3 procent svaret, mange med kommentarer, og det takker vi for.

Der er udtrukket to vindere fra henholdsvis Region Sjælland og Region Syddanmark, der har modtaget et Supergavekort på 2000 kroner.

Andelen af meget tilfredse er steget blandt studerende og nyuddannede medlemmer. Samlet set er det dog meget små forskydninger i tallene i forhold til sidste år. Tilfredsheden er størst blandt medlemmer på efterløn eller pension (4,3) og lavest blandt freelancere eller selvstændige (3,9).

Langt de fleste af medlemmerne bruger os flittigt. 61 procent af KS’ medlemmer har været i kontakt med os det seneste år – nøjagtigt samme andel som i 2015. Det kan være til juridisk rådgivning i forbindelse med for eksempel løn, ansættelse, barsel, sygdom, til karriererådgivning eller som deltagere i et af vores mange gratis arrangementer.

Vi kan se, at kontakt med KS skaber øget tilfredshed. Dem, der bruger os har med andre ord en højere tilfredshed, end dem, der ikke gør.

Desuden er det de klassiske fagforeningsydelser, som for eksempel, at man til enhver tid er sikret juridisk hjælp, rådgivning om løn og ansættelse samt rådgivning om karriere, der scorer højest, når vi spørger medlemmerne hvad de mener er vigtigt, når de vurderer deres medlemskab af en fagforening.

 Vi siger tak til de godt 2100 medlemmer, som har deltaget i vores tilfredshedsundersøgelse i år. Vi er rigtig glade for jeres besvarelser, men endnu mere for, at I er så tilfredse med KS’ ydelser, som I er.

Vi har fået rigtig mange ideer og de vil nu indgå i vores udvikling af medlemsydelser. Tak for hjælpen til at arbejde videre med at leve op til jeres forventninger og behov.