4. september 2013

KS’ere i høj kurs blandt akademikere

Akademikerkampagnen har vist sig at være en god samfundsinvestering, men også for kommunikations- og markedsføringsuddannede er den en gevinst. Kampagnen har vist at SMV’erne først og fremmest efterspørger akademikere til markedsføring, salg og kommunikation.

En helt ny resultatopgørelse gør status her halvandet år ind i kampagnens toårige levetid. Den dokumenterer, at Akademikerkampagnen er en særdeles effektiv jobordning, når det gælder om at realisere latente job i små virksomheder, som ikke traditionelt beskæftiger akademikere.
Foreløbig har kampagnen skabt 1.800 jobåbninger i 2012-13. Og der kommer flere jobåbninger på sigt, for 83 procent af de besøgte virksomheder er nu mere positive for at ansætte en akademiker. Typisk efterspørger SMV-ejeren en akademiker til markedsføring, salg og kommunikation – gerne kombineret med mere branchespecifikke tillægskompetencer.
24 procent af virksomhederne angiver at de efterspørger cand.merc.-uddannede, 19 procent svarer kommunikationsuddannede, mens 6 procent svarer økonom, to procent naturvidenskabelig og bare en procent efterspørger jurister.

Akademikerkampagnen er finansieret af Beskæftigelsesministeriet til og med i år og den er ikke at finde i regeringens udkast til finanslov. Det betyder, at den lukker ned fra årsskiftet, hvis politikerne ikke finder finansiering.