3. februar 2016

KS vil hjælpe asylansøgere til job

Nu kan asylansøgere blive gratismedlemmer af KS. KS tilbyder samtidig konkret at hjælpe højtuddannede flygtninge ind på arbejdspladser, hvor de kan anvende den uddannelse og faglighed, de har med sig fra hjemlandet. En aktivitet vi har sat i gang sammen med Akademikerne.

Flygtninge skal i arbejde, så snart de kommer til Danmark. Men hvem skal sørge for, at de kommer det? Målet er at gøre flygtningenes kompetencer til en ressource for Danmark. Derfor skal de hurtigt i gang med at bruge deres uddannelse, så de ikke mister deres faglighed.
Sammen med de øvrige organisationer i Akademikerne vil KS medvirke til en hurtig afklaring af flygtningenes kompetencer og på denne baggrund bringe dem ind i de relevante faglige netværk.
KS Hovedbestyrelse har derfor besluttet, at asylansøgere kan optages i KS uden kontingent indtil de kommer i beskæftigelse. Beslutningen gælder i første omgang for seks måneder indtil Repræsentantskabet (også) kan forholde sig til spørgsmålet.

 Asylansøgere som ønsker gratis kontingent i KS, skal opfylde samme kriterier, som andre der ønsker at være KS-medlemmer. De skal arbejde med eller interessere sig for kommunikation, sprog eller marketing og de skal have en akademisk uddannelse.

- Vi går dermed ind til trepartsforhandlingerne med konstruktive bud på, hvordan vi sammen med de øvrige akademikerorganisationer kan være med til at løfte vores del af udfordringerne med at bringe flygtninge ud på arbejdsmarkedet. Erfaringen viser, at det er en stor udfordring. Det kræver i praksis ekspertise og viden om arbejdsmarkedet, uddannelser, karriererådgivning og –udvikling, løn- og ansættelsesvilkår med videre. I al beskedenhed mener vi, at KS har den bedste ekspertise og viden inden for kommunikation, sprog og marketing. Derfor er det også naturligt at vi bidrager inden for vores område, udtaler KS-formand Per Lindegaard Hjorth.
Formanden benytter dog samtidig lejligheden til at pege på, at trepartsforhandlingerne altså handler – og skal handle – om andet og mere end integration af flygtninge:
- Vi går konstruktivt ind i drøftelserne om integration af flygtninge, men vi regner så også med, at Regeringen går konstruktivt ind i drøftelserne om andre emner, som naturligt hører til i trepartsforhandlingerne. Der er nemlig også andre emner, som presser sig på. For KS er to af de vigtigste en revision af funktionærloven og forbedring af forholdene for de såkaldt atypisk ansatte. Her er der i min optik en pligtdagsorden, som venter på at blive samlet op efter vedtagelsen af ændringerne i dagpengesystemet. De emner ser jeg også frem til bliver drøftet ved trepartsforhandlingerne.

Hvis Akademikernes forslag bliver vedtaget ved trepartsdrøftelserne, vil det fungere på den måde, at Akademikerne i samarbejde med asylcentrene afklarer hvilken uddannelse asylansøgeren har, og derefter tilbyder medlemskab af den rette faglige organisation. Sammen med den faglige organisation vil man så lægge en plan for, hvordan vi får den enkelte ud i en relevant virksomhed og hvilket kompetenceløft, der eventuelt vil være brug for.