26. august 2015

KS uddelte priser til de bedste

På CBS holder man en fest, når de studerende på IMK er blevet færdige med deres bachelor. Det foregik forleden, og KS bidrog til festen ved at uddele priser til de fem studerende, der havde opnået det højeste gennemsnit.

Priserne gik til:
Charlotte Torp, ENGELSK – gennemsnit: 10,2 – Udveksling på London Metropolitan University, GB
Julie Prang Nielsen, TYSK – gennemsnit: 10,2 – Udveksling på Universität Bern, Schweiz
Anna Yding Berthelsen, ENGELSK – gennemsnit: 10,7 – Udveksling på London Metropolitan University, GB
Jesper Nikolaj Mørk, ENGELSK – gennemsnit: 10,8 – Projektorienteret forløb hos Røde Kors
Simone Harsbo Pedersen, TYSK – gennemsnit: 11,0 – Udveksling på Freie Universität Berlin, Tyskland

KS-formanden gav de studerende et par ord med på vejen:
-    I er nået til endnu en af livets mange skilleveje. I er blevet færdig med en uddannelse. Det har I ganske vist prøvet før. I har afsluttet folkeskolen. I har afsluttet gymnasiet. Og nu har I afsluttet en bacheloruddannelse. At nå en skillevej skal I se som noget positivt. En skillevej betyder nye muligheder. Hvilken skillevej skal I så vælge? Finde et job? I Danmark? I udlandet? Læse en kandidat eller måske noget helt andet?

-    På det faglige plan ved jeg ud fra min erfaring som censor på uddannelse og som medlem af uddannelsens aftagerpanel, at jeres studium har givet jer det bedste grundlag til at arbejde med det, som mange virksomheder gør forkert – jeg skal ikke kunne sige, om det er bevidst eller ej. Mange virksomheder er – arrogante, uvidende, bedrevidende – jeg ved ikke, hvad det er, men mange tror, at når noget virker i en dansk kontekst, så virker det nok også i München, Montereol, Maldiverne eller andre steder i verden. Men nu ved I i hvert tilfælde, at sådan er det ikke.

-    Under jeres studium har I tilegnet jer en viden, som gør, at I konstant har fokus på de mange forskellige interkulturelle udfordringer, virksomheder møder i forbindelse med international kommunikation og markedsføring. I ved nu alt … eller i hvert fald næsten alt … om, at en virksomhed er nødt til at tilpasse sin kommunikationen til den givne målgruppe og dennes kultur og sprog for at kunne kommunikere effektivt til et udenlandsk marked. Jeres nye faglighed gør jeg i stand til at arbejde med markedsføring og kommunikation, der tager højde for kulturforskelle, sproglige barrierer og lovgivninger i forskellige lande.

-    For mig er det en stor fornøjelse at have mulighed for at være med til at fejre jer i dag. I har alle leveret og præsteret. Og jeg vil ønske jer alle held og lykke med jeres videre færd – nogle af jer har valgt at prøve kræfter ude i en privat eller offentlig virksomhed, mens andre har valgt at læse videre. Min opfordring til jer er: Klø bare på, sluttede formanden, inden han gik over til at uddele priserne.