10. december 2013

KS-sprogfolk efterlyses

Hvordan kan man beskrive den sprogfaglighed, der er repræsenteret i Kommunikation og Sprog?
Hvilke initiativer skal der til for at støtte og styrke denne faglighed, for eksempel netværk, faglig debat, arrangementer?
Hvordan styrkes sprogfagligheden bedst i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere?

Det er nogle af de spørgsmål forbundet ønsker belyst. Derfor har Forbundet Kommunikation og Sprogs hovedbestyrelse besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med bud på hvordan forbundets medlemmer med en sprogbaggrund fortsat kan se deres faglighed afspejlet i KS.

Dette er under alle omstændigheder et vigtigt emne for KS. Men det er blevet endnu mere aktuelt i forbindelse med drøftelserne om en eventuel fusion med Dansk Journalistforbund. Medlemmer med en sprogfaglighed skal også føle sig hjemme i et fusioneret forbund. Arbejdsgruppens bud bliver derfor også helt konkrete indspil til fusionsdrøftelserne.

Hvis du har lyst til at være med, og hvis du har noget at spille ind med, så giv meget gerne lyd fra dig. Der bliver formentlig tale om 2-3 møder i januar og februar. Skriv til konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen, jcn@kommunikationogsprog.dk. Du skal være medlem af KS for at deltage.