30. oktober 2019

KS skruer på knapperne i pensionsordningen. Det bør du (måske) også gøre

/files/assets/news/ricardo-gomez-angel-credits.jpg

Det lave renteniveau, som vi efterhånden har haft i mange år, og som det er forventningen også fortsætter lang tid fremover, har fået KS’ Hovedbestyrelse til at skrue på knapperne i pensionsordningen hos PFA.

KS har indgået en rammeaftale med PFA om pensionsordning for mange af de offentligt ansatte KS’ere. En aftale, som også er et tilbud til privatansatte, så alle kan få en pensionsordning på attraktive vilkår.

Pensionsordningen i PFA er blandt andet attraktiv, fordi den er fleksibel. Man kan foretage mange valg af risiko, dækninger med videre. Ordningen er dog også udstyret med en ”standardpakke”. Det er den, du får, hvis du ikke selv vælger noget andet.

Nu har Hovedbestyrelsen valgt at skrue på to af knapperne i standardpakken. Det kommer kun til at gælde for nye i ordningen, men er du allerede i ordningen, bør du overveje, om du også skal se på din ordning.

De to knapper, som Hovedbestyrelsen har skruet på, hedder noget så usexet som udbetalingssikring og investeringsprofil. Førstnævnte handler om, at når der er 10 år til pensioneringstidspunktet, så bliver dine investeringer gradvist omlagt til stadig mere sikre investeringer. Sidstnævnte handler om, hvor stor en del af dine investeringer, som indeholder stor risiko (typisk aktier), og hvor stor en del som indeholder lav risiko (typisk obligationer).

Beslutningen er, at udbetalingssikringen droppes og investeringsprofilen ændres til én, som indeholder lidt højere risiko.
Og hvorfor så det? Jo, det skyldes det lavrentemiljø, som vi efterhånden har haft i mange år, og som det er forventningen også fortsætter lang tid fremover. Det betyder blandt andet, at hvor lav risiko før betød lavt afkast, men dog et afkast, så ser vi nu ind i, at lav risiko kan være det samme som et forventet (mindre) tab. Højere risiko indebærer omvendt større forventet afkast, men også mulighed for et større tab.
Men det er altså standardpakken for nye i ordningen. Har du allerede en PFA-pensionsordning, sker der kun ændringer, hvis du selv ønsker det. Og det bør du overveje. Men ikke uden nærmere rådgivning. Anbefalingen er derfor under alle omstændigheder, at du kontakter PFA for konkret rådgivning. Så kan du benytte lejligheden til samtidig at se på, om der er andre dele af ordningen, som du gerne vil skrue på – for eksempel at skrue op eller ned for dine forsikringsdækninger, hvis din livssituation måske har ændret sig.

Læs mere om pensionsordningen her. Her finder du også kontaktinformation for en rådgivningssamtale, som både kan ske pr. telefon, som webrådgivning eller personligt møde.

Edit page