27. august 2017

KS skal måske flytte

KS’ Hovedbestyrelse sagde i fredags ja til visionen om at flytte sammen med AJKS og DJ.

KS ser DJ og AJKS som vigtige strategiske partnere, og et fælles hovedsæde vil kunne styrke et forpligtende samarbejde mellem de tre organisationer.

Hvis vi flytter sammen, vil de tre organisationer kunne udbygge det samarbejde, vi allerede har i dag, for eksempel omkring AJKS, it og vores fælles medlemsadministration. KS vil desuden kunne få opfyldt de behov, vi har for at kunne afholde flere medlemsmøder, større konferencer og for at kunne afholde kurser og webinarer i tidssvarende lokaler.

KS har besluttet, at vores husleje ikke må blive mere end 25 procent højere end den husleje, vi betaler i dag. Det er også en forudsætning for os, at de løbende driftsomkostninger ikke bliver højere end dem, vi kender fra vores nuværende lejemål. Endelig er det vigtigt for os, at der, inden vi skriver under på en lejekontrakt, er enighed om blandt andet indretningsomkostningerne samt adgangen til fælles mødelokaler og andre fælles faciliteter.

KS vil træffe endelig beslutning på et ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde i september.