12. oktober 2022

KS Region Syd søger flere bestyrelsesmedlemmer

/files/assets/Syd-1665644294.jpg
Foto Cathrine Holm-Nielsen

Det er udbytterigt både fagligt og socialt at være en del af en regionsbestyrelse i KS. Efter generalforsamlingen i KS Region Syd er der plads til flere nye bestyrelsesmedlemmer og en forperson.

På generalforsamlingerne i KS Regioner er der også valg til bestyrelserne. Udover det spændende arbejde med at koordinere og planlægge arrangementer og det faglige udbytte heraf, så hygger bestyrelsen sig også socialt med bestyrelsesarbejdet. I Region Syd kunne der godt bruges flere medlemmer, der vil være aktive i bestyrelsen.

Regions Syds formand gennem flere år, Lise Nygaard Jepsen havde valgt ikke at genopstille. Michaell Boel Møller takkede på bestyrelsens vegne for Lises mange års virke som regionsformand, og da hun samtidig er blevet gift i juli måned fik hun overrakt en gave. Herefter takkede KS forperson Cathrine Holm Nielsen ligeledes for Lises virke og overrakte på vegne af KS en gave og en buket blomster.

Lise fortsætter som Region Syds repræsentant i Repræsentantskabet.

Ingen ønskede at stille op som ny forperson, og derfor blev der ikke valgt nogen.

Regionsbestyrelsen fortsætter derfor uden forperson med to menige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består derfor nu af Helle Madsen og Michaell Boel Møller.

På generalforsamlingen havde man en længere og god diskussion om, hvordan vi får genstartet Region Syd. Hvis du er nysgerrig på regionsarbejdet, kan du læse mere om det her.

Alle regionsmedlemmer mødes hvert år til regionsseminar. Det foregår næste gang den 24.-25. februar 2023.

Edit page