9. december 2020

KS og Kooperationen styrker den danske model

/files/assets/news/kooperationen-credits.jpg

Ny hovedaftale med Kooperationen fastsætter spilleregler for overenskomster og en række andre ting. ”Princippet om, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne i fællesskab skal sætte gode rammer, er rigtigt. Vi har nu et formelt afsæt for at styrke samarbejdet – herunder ikke mindst om arbejdsmiljøet – på virksomhederne tilknyttet Kooperationen,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Den danske model handler i sidste ende om, at arbejdsgivere og lønmodtagere i fællesskab aftaler rammer og vilkår for de ansatte. Grundstenen i dette er såkaldte Hovedaftaler, som fastsætter de overordnede spilleregler. For akademikere har man dog på det private arbejdsmarked skulle kigge langt efter Hovedaftaler. Indtil nu.

KS har nemlig just – sammen med vores Hovedorganisation Akademikerne og en række andre akademikerorganisationer – indgået en hovedaftale med Kooperationen, som blandt sine medlemsvirksomheder tæller en række kooperative- og socialøkonomiske virksomheder og organisationer i NGO-sektoren. Den indeholder blandt andet spillereglerne omkring overenskomster, nytænkning om talspersoner samt fælles intentioner om et styrket samarbejde til gavn for både Kooperationens virksomheder og deres ansatte. Og så slår den fast, at alle akademikere har ret til et arbejde, hvor medbestemmelse og kompetenceudvikling går hånd i hånd med ordentlige løn- og arbejdsvilkår.

KS’ formand, Per Lindegaard Hjorth er glad for den nye hovedaftale – både på det principielle og det konkrete plan: 
”Det har både ærgret og undret mig, at den danske model på arbejdsgiversiden har været set som forbeholdt specielle sektorer eller specielle personalegrupper. Det har været i modstrid med den måde, jeg tror, de fleste opfatter den danske model. Og det er synd og skam, for den danske model og dermed princippet om, at lønmodtagerne og arbejdsgiverne i fællesskab skal sætte gode rammer, er rigtigt. Men det har, undskyld mig, altså haltet lidt på arbejdsgiversiden i det private, når det kommer til akademikerne. Derfor er det så vigtigt, at vi nu efter et godt forhandlingsforløb har kunnet indgå en hovedaftale med Kooperationen. Helt konkret har det også betydning fordi vi nu har et formelt afsæt for at styrke samarbejdet – herunder ikke mindst om arbejdsmiljøet – på virksomhederne tilknyttet Kooperationen.”

Susanne Westhausen, direktør i Kooperationen er enig: ”Jeg er rigtig glad for denne aftale. Helt overordnet har vi nu sikret, at akademikere ansat i Kooperationens medlemsvirksomheder også er omfattet af den danske model. Fagretslige sager, som ellers kunne trække ud og slide unødvendigt meget på de involverede parter, kan nu løses langt mere smidigt. Med indførelse af talsperson-begrebet bidrager vi til at styrke dialogen mellem ledelser og medarbejdere ude på arbejdspladserne. Det er med andre ord en rigtig god hovedaftale for både arbejdsgiver og arbejdstager”.

Den nye Hovedaftale træder i kraft den 1. januar 2021. 
Du kan læse mere om Kooperationen og blandt andet se, hvilke virksomheder, der er med her: Kooperationen | For en bedre verden.  

Edit page