2. september 2015

KS og DJ på samme adresse?

– Vi skal finde ud af, hvilke former for samarbejde med DJ der kan være til fordel for medlemmerne, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth forud for, at KS’ Hovedbestyrelse i morgen skal drøfte, hvordan KS og DJ skal komme videre med samarbejdet, efter at DJ-medlemmerne på delegeretmødet i april 2015 besluttede, at DJ ikke skal fusionere med KS – men at de to forbund gerne må indgå i et tættere samarbejde.

Siden har der været afholdt formandsmøde mellem KS og DJ, hvor dagsorden drejede sig om at komme videre med samarbejdet, og det er blandt andet besluttet, at der skal nedsættes et samarbejdsudvalg.

Hovedbestyrelsen udpeger KS’ repræsentanter i dette udvalg på hovedbestyrelsesmødet.

Et af de emner, som samarbejdsudvalget vil komme til at tage fat på, er, om de to forbund skal flytte sammen på en fælles adresse.
- Det er en sag, som blev drøftet første gang for 10 år siden, og som har været oppe at vende mange gange siden. Og det kan give god mening at flytte sammen, hvis vi kan finde et godt sted, og hvis det giver medlemmerne nogle fordele, økonomiske såvel som praktiske, siger KS-formanden.