KS og Copydan Billeder indgår aftale om brug af billeder på sociale medier, hvor fotografen er ukendt

Kommunikation og Sprog og Copydan Billeder har forhandlet en aftale om priser og vilkår for gengivelse af ophavsretligt beskyttede fotografier på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn på plads.

 

 

Den aftale der indgået mellem KS og Copydan Billeder omfatter fotografier, hvor fotografen er ukendt, det vil sige at fotografens navn ikke er angivet og navnet heller ikke kan findes ved en omhyggelig søgning.

”Dermed er der for første gang indgået en aftale, der former fremtiden for billedanvendelse på de sociale medier. Vi har fået en skabelon, en fremgangsmåde og nogle retningslinjer, hvor Copydan Billeder som repræsentativ organisation indgår aftale om brug af fotografier på vegne af alle de fotografer, som ikke har nedlagt forbud,” siger Per Lindegaard Hjorth, formand for Kommunikation og Sprog.

 

For de særligt interesserede, er her en beskrivelse af aftalen:

Kommunikation og Sprogs aftale med Copydan (uddrag)

Aftalen er en aftalelicensbaseret aftale med hjemmel i ophavsretslovens § 24a, jf. § 50. Det betyder, at Copydan Billeder i henhold til Kulturministeriets godkendelse af Copydan Billeder som repræsentativ organisation kan indgå aftale om brug af værker af billedkunst, herunder fotografier, på vegne af alle fotografer, med undtagelse af dem som måtte have nedlagt forbud, mod at deres værker omfattes af aftalelicensen.

Aftalen giver KS ret til at gengive ophavsretligt beskyttede fotografier på Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn.

Aftalen omfatter fotografier, hvor fotografen er ukendt. Det vil sige at fotografens navn ikke er angivet på, ved eller i forbindelse med fotografiet og heller ikke kan fremfindes ved en omhyggelig søgning.

Copydan Billeder forpligter sig til at friholde KS for ethvert krav, som måtte blive fremsat af danske eller udenlandske rettighedshavere til billeder på grundlag af gengivelse, som KS har foretaget i henhold til denne aftale.

Fotografier, hvor fotografen ikke er ukendt, er ikke omfattet af nærværende aftale.

KS betaler vederlag for gengivelse af det samlede antal fotografier, omfattet af denne aftale, som er uploadet i løbet af et kalenderår. Der betales i henhold til Copydan Billeders prisliste.

Til brug for beregning af vederlag, skal KS årligt indsende oplysninger om de anvendte fotografier på et elektronisk skema.

Copyrightlinje skal indsættes i umiddelbar forbindelse med gengivelsen af fotografiet således: © Fotografen ukendt

Fotografierne må ikke overskrives, manipuleres, beskæres eller ændres.

Fotografierne må ikke anvendes i politiske, religiøse eller markedsføringsmæssige sammenhænge.

Hvis en rettighedshaver nedlægger forbud mod at være omfattet af aftalen, skal KS, så snart KS orienteres herom, med øjeblikkelig virkning fjerne fotografier af denne ophavsmand fra alle sociale medier.

Endelig skal følgende tekst oplyses et synligt sted på det sociale medie: ”Et eller flere af fotografierne er gengivet med hjemmel i aftalelicensbestemmelsen i ophavsretslovens § 24a. Rettighedshavere skal henvende sig til Copydan Billeder, Bryggervangen 8, 2100 København Ø/eller på billeder@copydan.dk for udbetaling af vederlag.”