18. september 2019

KS ønsker 1-årig akademisk overbygning til vores fag

KS-formand Per Lindegaard Hjorth har skrevet til rektorerne på landets universiteter for at gøre opmærksom på behovet for højt kvalificeret efteruddannelse inden for kommunikation, sprog og marketing. Baggrunden er, at der er åbnet mulighed for at søge om tilskud til en 1-årig akademisk overbygningsuddannelse inden for forskellige fagområder.

Du kan læse formanden brev til rektorerne på landets universiteter i sin fulde ordlyd her:

Kære rektorer,
Jeg skriver til jer for at henlede jeres opmærksom på behovet for højt kvalificeret efteruddannelse inden for kommunikation, sprog og marketing. Og for at pege på den oplagte mulighed for at tilvejebringe det, som eksisterer lige nu.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har nemlig nu åbnet op for ansøgninger om tilskud til at afsøge relevante fagområder og til udvikling af den 1-årige akademiske overbygningsuddannelse. Ansøger kan bruge midlerne til for eksempel analyser af arbejdsmarkedets efterspørgsel og kompetencebehov, vurdering af fagligt indhold og sammenhæng med øvrige uddannelser i uddannelsessystemet. Der afsættes 25 mio. kr. årligt i 2019 og 2020, og der uddeles 2 millioner kr. per uddannelse i opstartstilskud for op til 25 akademiske overbygningsuddannelser.

Medlemmerne af Forbundet Kommunikation og Sprog, der hovedsageligt har akademiske uddannelser inden for fagområderne kommunikation, sprog og marketing, efterspørger i stigende omfang muligheder for efter- og videreuddannelse på et højt kvalificeret akademisk niveau, som integrerede uddannelsesforløb på universiteterne. De gør det, fordi teknologien forandrer sig med stor hast, fordi arbejdsmarkedet forandrer sig, og fordi de med en senere pensionsalder skal være længere tid i beskæftigelse. Desværre er der meget få tilbud fra universiteterne, der henvender sig til dem.

Udvikling af 1-årige uddannelser inden for kommunikation, sprog og marketing
Forbundet Kommunikation ønsker, at der bliver udviklet 1-årige akademiske universitetsuddannelser, der henvender sig til Kommunikation og Sprogs medlemmer. Vi mener, at den traditionelle kandidatuddannelse er og bør være udgangspunktet, også i fremtiden. Men vi støtter også op om større fleksibilitet og flere uddannelsesmuligheder på akademisk niveau. Derfor ønsker vi også både den 1-årige akademiske uddannelse og erhvervskandidatuddannelsen inden for kommunikation, sprog og marketing

Erhvervskandidatuddannelserne
Erhvervskandidatordningen blev vedtaget af et enigt Folketing i 2017.  Med aftalen om mere fleksible universitetsuddannelser fra 2018 blev ordningen udvidet fra 20 til 50 uddannelser. Listen over eksisterende erhvervskandidatuddannelser indeholder ingen uddannelser, der henvender sig til dimittender med en faglig baggrund inden for kommunikation, sprog og marketing. Måske undtaget Business Administration and Ebusiness på CBS.

Den 1-årige akademiske universitetsuddannelse
Nærværende henvendelse skal ses som en opfordring til, at universiteterne søger de aktuelle ledige midler til udvikling af 1-årige akademiske universitetsuddannelser. I modsat fald kan det vare længe, før disse uddannelser bliver udviklet på de nævnte faglige områder.
Vi håber, I vil tage godt imod vores henvendelse. Vi håber også, at I vil tage initiativ til igangsætning af udviklingsforløb. KS bistår gerne.

Med venlig hilsen
KS
Per Lindegaard Hjorth

Edit page