12. oktober 2022

KS Midtjylland: Mange vellykkede arrangementer

/files/assets/Midt_bred2.jpg
Foto Cathrine Hoilm-Nielsen

KS-bestyrelsen i Region Midtjylland har stået bag cirka 13 arrangementer på 6 måneder, og mange af dem er sociale, så medlemmerne har haft gode muligheder for at netværke og møde hinanden i uformelle sammenhænge.

Hvad foregår der egentlig, når man er frivillig i bestyrelsesarbejdet i en region?

Det er et af de arrangementer som KS Midtjylland har afholdt i det senere år. Om det skyldes den øgede viden eller noget andet vides ikke, men der var en fin tilmelding til generalforsamlingen, da den blev afholdt.

Listen over arrangementer omfatter også netværksmiddag, film-forpremierer, chokoladefremstilling, besøg på kunstmuseum med en udstilling om krigen i Ukraine, skriveworkshop, nytårsmarch, julebanko og et onlinearrangement om at holde onlinearrangementer, så det er en god blanding af faglige og sociale arrangementer.

På generalforsamlingen var der valg til regionsbestyrelsen. Hvis du er nysgerrig på regionsarbejdet, kan du læse mere om det her

Alle regionsmedlemmer mødes hvert år til regionsseminar. Det foregår næste gang den 24.-25. februar 2023.

Følgende blev valgt til regionsbestyrelsen i KS Region Midtjylland:

Formand: Anne Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer:

Ulla Gade Nielsen – 1 år

Thuy Tran Ankjærø – 2 år

Emilie Fuglsang – 2 år

Kirstine Harloff Birckner – 1 år

Suppleanter:

Maya

Ane Trier

Kasper Pedersen

I KS Repræsentantskab:

Anne Rasmussen

Anne Vogel

Edit page