8. juni 2016

KS indkalder forslag til Ph.d. Prisen 2016

KS indkalder forslag fra universiteterne til KS Ph.d.-Pris 2016. Prisen går til en yngre forsker og man er også velkommen til på eget initiativ at fremsende en indstilling.

Det er vigtigt at synliggøre erhvervsrelevansen af humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning. Blandt andet derfor uddeler Kommunikation og Sprog hvert andet år en Ph.d.-pris til en yngre universitetsforsker inden for vidensområderne ’virksomhedskommunikation og/eller –sprog’. Prisen uddeles næste gang i efteråret 2016 og er på kr. 25.000.  

Forbundet ønsker med prisen at sætte fokus på erhvervsrelevant forskning og faglighed samt at belønne en dygtig, yngre forsker. Frist for indstilling af kandidater er 12. september.

KS indkalder forslag til prismodtagere fra universiteterne, men man er også velkommen til på eget initiativ at fremsende en indstilling. En indstilling skal begrundes med en kortfattet motivation. Indstillingen skal være aftalt med den pågældende forsker. Indstillingerne skal fremsendes elektronisk og behandles fortroligt. Prisoverrækkelsen finder sted ved et arrangement den 14. november i København. Der er ingen særlige formkrav til indstillingen, der kan fremsendes pr. e-mail til konsulent Jørgen Christian Wind Nielsen, jcn@kommunikationogsprog.dk  Alle er velkomne til at foreslå kandidater efter aftale med den pågældende person. Beslutning om tildeling af prisen træffes i fællesskab af KS formand og sekretariatets faglige team.

De tidligere modtagere er:
1996 Anne Ellerup Nielsen, Ph.d., Handelshøjskolen i Århus
1998 Peter Kastberg, Ph.d, Handelshøjskolen i Århus
2000 Stig W. Jørgensen, Ph.d, Copenhagen Business School
2002 Helle Dam, Ph.d, Handelshøjskolen i Århus
2004 Adjunkt Thomas Hestbæk Andersen, Ph.d, og lektor Flemming Smedegaard, Ph.d, Institut for Kommunikation og sprog, Syddansk Universitet i Odense, i fællesskab
2006 Adjunkt Charlotte Albrechtsen, Ph.d., Handelshøjskolen i Århus
2008 Anne Grethe Julius Pedersen, Ph.d., Aalborg Universitet
2010 Adjunkt Anders Søgaard, Center for Sprogteknologi ved Københavns Universitet
2012 Lektor, Ph.d. Trine Susanne Johansen, Aarhus Universitet
2014 Lektor, Ph.d. Matilde Nisbeth Jensen, Aarhus Universitet