16. marts 2016

KS i nyt uddannelsespanel på Aarhus Universitet

Panelet for en række uddannelser på Arts, Aarhus Universitet, ikke mindst for den nye uddannelse Interkulturelle Studier, skal blandt andet give input til uddannelsernes aftagermarkedsvendte aspekter.

KS er blevet tilbudt repræsentation i et nyt uddannelsespanel. Panelet, der er under dannelse, er tænkt som sparringsgruppe for en række uddannelser på Arts, Aarhus Universitet, ikke mindst for den nye uddannelse Interkulturelle Studier. Panelet skal mødes én til to gange om året og først og fremmest give input til uddannelsernes aftagermarkedsvendte aspekter.
Interkulturelle studier erstatter den tidligere A-linje på Tysk, Fransk, Spansk og Latinamerikastudier. Det unikke ved Interkulturelle studier er bl.a., at man kan studere på både engelsk og et andet fremmedsprog, nemlig tysk, fransk eller spansk. Eller man kan vælge at tage hele uddannelsen på engelsk. På de engelsksprogede kurser arbejder man sammen med studerende fra alle de andre sproglinjer på Interkulturelle studier, mens de særsproglige kurser udelukkende er for studerende med enten tysk, fransk, spansk (hhv. latinamerikansk spansk) eller engelsk. Uddannelsen giver viden og færdigheder inden for sprog, interkulturel kommunikation og kompetence samt kulturforståelse i et globaliseringsperspektiv. Desuden indeholder uddannelsen elementer af projektstyring samt mulighed for et semesters praktik.  De studerende arbejder med væsentlige og samtidsrelevante temaer i historisk perspektiv inden for kultur, sprog og samfund, ofte i en gruppe, og arbejdet er i mange tilfælde projekt- og casebaseret. Uddannelsen starter til efteråret.

Læs mere om interkulturelle studier her.