7. september 2016

KS i ministeriets sproglige referencegruppe

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt KS formand Per Lindegaard Hjorth deltage i den referencegruppe, der skal lave forarbejdet for den nationale sprogstrategi.

Regeringen har igangsat et arbejde om at udfærdige en national sprogstrategi, der skal skabe grundlag for bedre match mellem uddannelsesudbud og arbejdsmarkedets behov samt understøtte høj kvalitet og gode overgange i sproguddannelserne. Som led i udarbejdelsen af den nationale sprogstrategi vil Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsætte en referencegruppe, der skal drøfte udfordringer, perspektiver og løsninger på sprogområdet.

Referencegruppens drøftelser skal bidrage til udviklingen af den nationale sprogstrategi.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har bedt KS formand Per Lindegaard Hjorth deltage i referencegruppen. Referencegruppen vil i øvrigt bestå af medlemmer fra DI (Dansk industri) , DE (Dansk Erhverv) , universiteterne, professionshøjskolerne og måske erhvervs-akademierne. Per Lindegaard Hjorth har naturligvis sagt tak for invitationen og ja tak til at deltage i referencegruppen.

En national sprogstrategi skal have et indhold, og det drøftes intenst på debatmøder og konferencer. Se eksempelvis reportagen fra konferencen Fremmedsprog på dansk. Hvad er behovet, og hvordan matcher vi det bedst?, der blev holdt på Københavns Universitet den 30.8.2016: https://kommunikationogsprog.dk/fremmedsprog-paa-dansk

Eller deltag i mødet på Københavns Universitet den 28. september om Sprogfagenes værdi. Læs mere her

Foto: Adobe Stock