10. januar 2017

KS hjalp medlemmerne mere end 3400 gange i 2016 - se med hvad her

KS’ karriere- og juridiske afdeling har i 2016 bistået jer mere end 3400 gange med råd og sagsbehandling i alt lige fra løn- og ansættelsesvilkår, til karriere, jobsøgning, sociale forhold og meget andet. Her får du en top 5 over det I har søgt råd og vejledning om.

Indgangen til et nyt år er også en anledning til at kigge tilbage på det forgange år. For hvad var det egentlig, at du og andre medlemmer ønskede sparring og hjælp til fra vores karriere- og juridiske konsulenter? Vi har set nærmere på statistikken over bringer dig her top 5 listen over de emner I har henvendt jer om.

De 5 mest eftertragtede emner i 2016

2016 har budt på rådgivning og sagsbehandling mere end 3400 gange, hvilket i forhold til forrige år er en stigning på næsten 4 procent.  
- Det at medlemmerne henvender sig, er for os et positivt tegn. Vi er jo netop til for medlemmerne – både når der handler om at hjælpe dem igennem de arbejdsmæssige udfordringer og når det handler om at understøtte dem i at udnytte deres fulde potentiale, siger forhandlingschef Jacob Suhr.

Henvendelserne har blandt andet omhandlet vejledning om løn, karriere, jobsøgning og barsel, kontraktgennemgang, socialrådgivning samt behandling af sager om arbejdsmiljø, manglende løn og opsigelse.
 
Løn er nummer ét

I lighed med forrige år, var den mest efterspurgte ydelse i 2016, med 20 procent, lønspørgsmål. Det inkluderer alt, lige fra vejledning om løn og lønforhandling, til rådgivning og sagsbehandling om manglende løn. At 20 procent, trods en stigning i det samlede antal henvendelser, forsat handler om løn indikerer, at der også i 2017 er behov for arrangementer omkring løn.

De næste lønarrangementer afholdes i København 17. januar 2017, Aalborg 2. februar 2017 og Aarhus 22. marts 2017.

At løn og lønforhandlinger er noget af det, som optager KS’erne mest, har også betydet, at du i slutningen af 2016 kunne gøre brug af den nye lønberegner på hjemmesiden. Som vi skrev i artiklen ”nu kan du selv beregne om du får den rigtige løn” kan du med lønberegneren fremskrive lønningerne, tage højde for brancheforskelle og din ugentlig arbejdstid.

 -Hjælpeskemaer, vejledninger og så videre til privatansatte og offentligt ansatte er ment som en støtte og forberedelse. Ikke en erstatning for den personlige rådgivning. Vi håber, at KS’erne vil bruge værktøjerne i deres forberedelse inden lønforhandlingen – og meget gerne også som forberedelse, inden de ringer til os. For det håber jeg bestemt, at de bliver ved med, siger Jacob Suhr.

Kontrakter og karriere

Næstmest efterspurgte ydelse, med cirka 15 procent, var kontraktgennemgang.

På karriereområdet, der indtager tredje og fjerdepladsen, har der været stor efterspørgsel efter karrierevejledning og feedback på ansøgninger og CV’er. I 2016 stod de for godt 17 procent af henvendelserne. I forhold til jobsøgningsvejledningen var det sidste år set i forhold til året forinden en stigning på hele 41 procent.

Det hænger måske sammen med, at antallet af sager i forbindelse med ansættelser steg (med 6,9 procent), mens antallet af afskedigelser steg (med 9,5 procent). Netop afskedigelser udgjorde 6,7 procent af henvendelse i 2016 og indtager dermed en femte plads.

Ud over ovenstående har mange hundrede medlemmer deltaget i de gratis arrangementer, som blev holdt i 2016. Hertil kommer, at vi i 2016 lancerede KS-producerede webinarer, hvilket vi også glæder og til at sende i det nye år. Deltag i webinaret 3. marts 2017 om lønforhandling i det offentlige. Er du privatansat kan du se frem til, at vi planlægger afholdes af et lønwebinar i efteråret.

Så 2016 var på mange måder et aktivt år, hvor rigtig mange medlemmer heldigvis brugte KS – både som fagforening og faglig forening. Det glæder vi og til, at I forhåbentligt også gør i 2017.

Vi vil i hvert fald gøre vores bedste for, at I får den bedst mulige oplevelse.