12. januar 2016

KS hjalp medlemmerne mere end 3200 gange i 2015

Medlemmerne har søgt råd hos KS om løn- og ansættelsesvilkår, karriere og jobsøgning, sociale forhold og meget andet mere end 3200 gange i 2015.Mest efterspurgt er vores assistance når det gælder løn.

Indgangen til et nyt år er jo også en anledning til at kigge tilbage. Det har vi gjort i KS, hvor vi blandt andet har set nærmere på statistikken over, hvilke emner KS’erne har henvendt sig om i forhandlingsafdelingen.

Så her kommer et indblik i statistikken:
Konsulenterne i Forhandlingsafdelingen har i 2015 bistået KS’erne mere end 3200 gange med rådgivning og decideret sagsbehandling. 
- At medlemmerne henvender sig er for os et positivt tegn. Vi er til for medlemmerne – både for at hjælpe dem igennem udfordringer og for at understøtte dem i at udnytte muligheder, siger forhandlingschef Jacob Suhr. 

Henvendelserne har blandt andet handlet om vejledning om løn, karriere, jobsøgning og barsel, kontraktgennemgang, socialrådgivning samt behandling af sager om manglende løn og opsigelse.
 
Den mest efterspurgte ydelse i 2015, med 20 procent, handlede om løn. Det inkluderer alt, lige fra vejledning om løn og lønforhandling til rådgivning om manglende løn. Set i forhold til året før er det en stigning på 17 procent. Det indikerer, at der også i 2016 er behov for arrangementer omkring løn.

Det næste afholdes i Aarhus 12. januar 2016, Aalborg 14. januar 2016 og København 28. januar 2016. Så skynd dig ind i arrangementskalenderen på hjemmesiden og book en plads. >>>
At løn og lønforhandlinger er noget af det, som optager KS’erne mest, har også betydet, at vi på hjemmesiden har en række værktøjer til privatansatte og offentligt ansatte, som du med fordel kan anvende.

-Hjælpeskemaer, vejledninger og så videre er ment som en støtte og forberedelse. Ikke en erstatning for den personlige rådgivning. Vi håber, at KS’erne vil bruge værktøjerne i deres forberedelse inden lønforhandlingen – og meget gerne også som forberedelse, inden de ringer til os. For det håber jeg bestemt, at de bliver ved med, siger Jacob Suhr.
Næstmest efterspurgte ydelse, med cirka 14 procent ligesom året før, er kontraktgennemgang. På karriereområdet har der været stor efterspørgsel efter karrierevejledning og feedback på ansøgninger og CV’er. I 2015 stod de for godt 16 procent af henvendelserne.
Antallet af sager i forbindelse med ansættelser steg (med 11 %), mens antallet af afskedigelser steg (med 6,5 %)

Sagerne om arbejdsmiljø faldt i forhold til de seneste års stigning, hvor vi i 2015 behandlede godt 30 % færre sager sammenholdt med 2014. Af arbejdsmiljøsagerne i 2015 handlede hele 92 %  om psykisk arbejdsmiljø. 

Der blev i 2015 ydet barselsrådgivning til 29 % flere medlemmer i forhold til året før. Hertil kommer dem, som deltog i KS Barselshjørnet, som blev holdt én gang om måneden – og også bliver det i indeværende år.

Ud over ovenstående har mange hundrede medlemmer deltaget i de gratis arrangementer, som blev holdt i 2015.
Så 2015 var et aktivt år, hvor rigtig mange medlemmer heldigvis brugte KS – både som fagforening og faglig forening. Det glæder vi os til, at I også gør i 2016!