11. januar 2016

KS har åbnet på Facebook igen

KS’ populære Facebook-side med mere end 28.000 følgere har været lukket siden 30. oktober, fordi den indeholdt billeder som vi ikke havde sikret os, at vi havde lov til at bruge. Nu er der ryddet op, og siden er åbnet igen.

KS har åbnet sin Facebook-side igen. Det sker oven på en oprydning og gennemgang af samtlige billeder som vi har bragt på Facebook de seneste fem år. Siden har været lukket i over to måneder for at vi kunne sikre os, at vi fremover ikke bringer billeder, der krænker nogens ophavsret.

- Det er ikke KS’ politik at krænke ophavsretten til billeder på de sociale medier. KS kæmper hver dag for medlemmernes rettigheder og derfor skal vi som fagforening naturligvis være meget omhyggelige med at følge reglerne, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Som loven er, er det os, der har pligt til at finde ophavsmanden og ikke omvendt og derfor er vores procedurer for brug af billeder nu strammet op, så vi sikrer os, at vi kun bringer billeder, hvor vi kan finde den som har ophavsretten, så vi kan indhente tilladelse.
Vi har udarbejdet retningslinjer for fremtidig brug af billeder og andre værker. Retningslinjerne fastlægger klart og tydeligt, at vi overholder ophavsretsloven og hvordan vi administrerer det i hverdagen.

Arbejder for en kollektiv aftale
Samtidig har vi arbejdet for, at der kommer kollektive aftaler om billedanvendelse på Facebook og Instagram via Copydan. I dag findes der ikke nogen kollektiv Copydan-aftale, som dækker brug af tekst og billeder på disse medier. Sagen har nemlig vist os, at det er en vanskelig opgave at indgå de individuelle aftaler med rettighedshavere, som er nødvendige for, at vi kan anvende en stor del af de billeder, vi ønsker på de sociale medier. Det er i realiteten ofte umuligt at finde ophavsmanden.

Vi har haft teknisk bistand fra en ekspert i billedsøgning på nettet. På baggrund af søgningen kunne vi finde frem til cirka fem procent af ophavsmændene til billeder, vi har anvendt. Heraf var langt de fleste af dem, der oprindeligt havde lagt billederne ud på nettet, i tvivl om, hvor de selv havde billedet fra.
- På den baggrund har vi nu henvendt os til Copydan med en opfordring til, at de arbejder videre med sagen med henblik på at få indgået en kollektiv aftale. Det vrimler med brug af fotos uden kildeangivelse på sociale medier, det er svært at indgå individuelle aftaler - og derfor er kollektive aftaler den eneste fornuftige løsning, siger KS-formanden.