12. oktober 2022

KS Fyn: Ny bestyrelse er i gang

/files/assets/KS-Fyn.jpg
Foto Cathrine Holm-Nielsen

Den nyvalgte bestyrelse i KS Region Fyn er allerede i gang med planlægningen af det kommende års arrangementer. Det fortalte de om på generalforsamlingen.

Hvad foregår der egentlig, når man er frivillig i bestyrelsesarbejdet i en region?

Det kunne man høre mere om på generalforsamlingen i KS Region Fyn. Én af de vigtige ting, udover at netværke med andre KS’ere i lokalområdet, er de mange lokale arrangementer af både faglig og social karakter, hvor KS’erne mødes.

På generalforsamlingen var der valg til regionsbestyrelsen. Hvis du er nysgerrig på regionsarbejdet, kan du læse mere om det her.

Alle regionsbestyrelsesmedlemmer mødes hvert år til regionsseminar. Det foregår næste gang den 24.-25. februar 2023.

Følgende blev valgt på generalforsamlingen i Region Fyn

Forperson:

Vibeke Albjerg

Bestyrelsesmedlemmer:

Mette Ditmarsen

Maria Lidsmoes

Majken Jaussi

Regitze Misser Klenke

Suppleanter:

Katrine Kristoffersen

Ann Cathrine Thrane

Katrine Slott

I KS Repræsentantskabet:

Maria Lidsmoes

Majken Jaussi

Edit page