13. september 2017

KS-formand: Vi bliver hvor vi er

KS flytter alligevel ikke sammen med DJ og AJKS. – I hovedbestyrelsen mener vi ikke, at en huslejestigning på 25 procent er forsvarligt og derfor har vi sagt nej til at flytte sammen med DJ og AJKS i et fælles hus, siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

KS har været meget langt i en proces, som skulle munde ud i en sammenflytning med Dansk Journalistforbund og AJKS. Men i den sidste ende viste det sig, at vi ikke kunne få opfyldt de ønsker, vi havde om flere og bedre møde- og kursusfaciliteter end dem, vi har i dag på Hauser Plads. Og derfor er flytningen nu afblæst.

’Flytningen ville komme til at indebære en huslejestigning på 25 procent i forhold til det vi betaler i dag. En sådan stigning kan kun retfærdiggøres, hvis man får noget for pengene som man har brug for. KS har efterhånden mange flere medlemsmøder og arrangementer, end vi havde for få år siden, og det lægger pres på lokalerne. Derfor havde vi ønsket at få adgang til flere og bedre møde- og kursusfaciliteter. Den løsning, der lå ville ikke medføre en forbedring. Og så kan vi bruge pengene bedre,’ siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

På det seneste hovedbestyrelsesmøde i slutningen ag august sagde hovedbestyrelsen ja til visionen om at flytte sammen med AJKS og DJ.

’På det møde besluttede vi også, at vores husleje ikke må blive mere end 25 procent højere end den husleje, vi betaler i dag. Det var også en forudsætning for os, at de løbende driftsomkostninger ikke bliver højere end dem, vi kender fra vores nuværende lejemål. Endelig var det vigtigt for os, at der, inden vi skriver under på en lejekontrakt, var enighed om blandt andet indretningsomkostningerne og om adgangen til fælles mødelokaler og andre fælles faciliteter.

’Men processen i forbindelse med forhandlingerne om en sammenflytning har vist, at der er så mange udfordringer med at nå til enighed om at dele et fælles domicil, at det er mest sandsynligt, at det først vil kunne fungere godt, hvis forbundene engang i fremtiden kan blive enige om at fusionere. Men en fusion ligger ikke lige i kortene for DJ’s vedkommende. Det har forbundsledelsen i DJ ikke mandat til,’ siger Per Lindegaard Hjorth.
’Og så må vi i gang med at løse vores behov for flere mødelokaler på en anden måde,’ slutter formanden.