16. september 2020

Krænkelser er ikke et individuelt problem

/files/assets/news/sex2-credits.jpg

Hvis vi skal stoppe de seksuelle krænkelser på arbejdspladserne, kræver det både bedre ledelse og kulturændringer, så der ikke er nogen, der er i tvivl om, hvor grænsen går. Så kan de, der oplever overgreb, nemmere sige fra.

Debatten om sexchikane på arbejdspladserne er igen tophistorie i medierne. Vi skriver igen, fordi KS (dengang EsF) allerede tilbage i 80’erne var et af de første forbund, der rettede fokus mod problemet, fordi vi jævnligt hørte historier fra vores medlemmer om seksuelle krænkelser. Dengang var krænkelser af seksuel karakter om muligt endnu mere tabuiseret og måske ovenikøbet accepteret på arbejdspladserne.

Gennem årene har vi hørt ulykkelige medlemmer sige, at hvis de henvender sig til en leder og påpeger et problem, er svaret alt for tit: ”Er det noget, jeg skal gøre noget ved?”. De tunge sager er nemlig ofte der, hvor ledelsen ikke går ind i tide. Eller hvor ledelsen er så håndsky, at man selv i de virksomheder, der har gennemarbejdede krænkelsespolitikker, undlader at gøre noget.

”I KS har vi aldrig sluppet kampen for et opgør med krænkelserne, og vi er godt rustede til at rådgive medlemmerne ud fra den situation, de er i. Vi vil altid søge at finde den løsning, der er den rigtige for den krænkede,” siger KS-formand Per Lindegaard Hjorth.

Det er KS´ opfattelse, at den gode leder selvfølgelig selv skal vurdere og ikke spille bolden tilbage. Ledelsen står i en unik position til at forebygge krænkelser, mobning og seksuel chikane, men den er ikke p.t. underlagt nogle særlige krav på området. Så det handler om kulturændringer både på arbejdspladserne og i vores adfærd i øvrigt og dermed også en kulturændring hos den person, der ikke selv kan finde ud af, hvor grænsen er.

Den kvinde eller mand, der oplever overgrebet, skal kunne sige fra. Og det kan være meget nemmere sagt end gjort – men ikke desto mindre nødvendigt.

Vi er glade for, at beskæftigelsesministeren har inviteret de faglige organisationer – herunder AC – til en drøftelse af problemerne nu på tirsdag. Og vi kan kun opfordre til, at problemstillingen tages op på alle arbejdspladser. For det er et fælles ansvar at gøre noget ved det – og ikke den enkelte, der er blevet krænket.

Hvis du oplever krænkelser på din arbejdsplads og har brug for at tale om det – så tøv ikke med at kontakte KS

Edit page